1 2 3 1 2 3

Archivní fondy

ARCHIVALIEN


INVENTÁŘE K FONDŮM  

INVENTAR VERZEICHNISSE URBÁŘE PANSTVÍ ŠTERNBERK

URBARBÜCHER DER HERRSCHAFT STERNBERG 

OPISY URBÁŘŮ PANSTVÍ ŠTERNBERK

URBARBÜCHER - ABSCHRIFT POPISY PANSTVÍ ŠTERNBERK

BESCHREIBUNG DER HERRSCHAFT STERNBERG

PODDANSKÁ PŘIZNÁVACÍ FASE

PANSTVÍ ŠTERNBERK 1749


LÁNOVÉ REJSTŘÍKY PANSTVÍ ŠTERNBERK 1678

LAHNVISITATION DER HERRSCHAFT STERNBERG 

LÁN.  REJ. PANSTVÍ KL. HRADISKO 1678 

LAHNVISIT. DER HERRSCH. KL. HRADISCH 


KRONIKY MĚSTA ŠTERNBERKA

GEDENKBÜCHER DER STADT STERNBERG


KRONIKY STANIC

BAHN/GENDARMERIE GEDENKBÜCHER


LISTINY ŠTERNBERK

URKUNDEN - STADT STERNBERG

LISTINY ZBYTKY REGISTRATUR

URKUNDEN - SONSTIGE


INTERNAČNÍ TÁBOR ŠTERNBERK

INTERNIERUNGSLAGER STERNBERG

ODSUNOVÉ STŘEDISKO ŠTĚPÁNOV

VERTREIBUNGSLAGER STEFANAU


SITUAČNÍ ZPRÁVY VEDENÍ NSDAP 1939-1945     Šternberk-Šumperk-Moravský Beroun

POLIT. LAGEBERICHTE DEN KREISLEITUNGEN DER NSDAP  Sternberg-Mähr. Schönberg-Bärn