1 2 3 1 2 3

Literatura Opavsko

HEIMATLITERATUR DES KREISES TROPPAU


HISTORICKÁ TOPOGRAFIE ZEMĚ OPAVSKÉ A-K

Vincenc Prasek; Opava 1889

HISTORICKÁ TOPOGRAFIE ZEMĚ OPAVSKÉ A-K

Vincenc Prasek; REPRINT; nakl. Garn; Brno 2017

DĚJINY KRAJE HOLASOVSKÉHO ČILI OPAVSKÉHO

V. Prasek; Opava 1891

OPAVA UND UMGEBUNG

AVE-Informační centrum / Opava  1997


BRÄTTERSDORF (Bratříkovice)

Verein für Heimatpflege Ostsudetenland / Ingolstadt  1986


PUBLIKACE SOkA OPAVA

50 LET STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU OPAVA

Státní okresní archiv Opava  2007 

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI Rodáci a občané okresu Opava 1914-1920

Halabicová Jitka / Státní okresní archiv Opava  2001