1 2 3 1 2 3

Inventáře k archivním fondům

iNVENTARVERZEICHNISSE ZUM ARCHIVFONDES


ŠTERNBERK FONDY OLOMOUC_PODROBNÝ 

ARCHIVNÍ FONDY HORSKÉ OBCE 


ŠKOLSTVÍ

ŠTERNBERK_ŠKOLNÍ_OKRESNÍ_VÝBOR_ÚVOD_1873-1949 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_OBECNÁ_NĚMECKÁ_ÚVOD_1816-1941 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_REÁLNÁ_NĚMECKÁ_1860-1944 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_UČŇOVSKÁ_ÚVOD_1945-1958 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_OBECNÁ_OPAVSKÁ_ÚVOD_1946-1961 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_OBECNÁ_NA_VĚTRNÍKU_ÚVOD_1945-1965 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_MĚŠŤANSKÁ_SVATOPLUKOVA_ÚVOD_1945-1953 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_MĚŠŤANSKÁ_ČESKÁ_ÚVOD_1922-1953 

ŠTERNBERK_ŠKOLA_LIDOVÁ_HUDEBNÍ_1945-1965 

ŠTERNBERK_GYMNAZIUM_ÚVOD_1935-1953 


PŘEROV_UČITELSKÉ_SCHEMATISMY_MUZEUM_PŘEROV 


VELKOSTATKY 

VELKOSTATEK_ŠTERNBERK_ÚVOD 

VELKOSTATEK_ŠTERNBERK_KOMPLETNÍ + INV. ČÍSLA 

VELKOSTATEK_KLÁŠTERNÍ_HRADISKO_1078-1788 

VELKOSTATEK_KARLOVEC_ÚVOD 


ŠTERNBERK_ARCHIV_MĚSTA_ÚVOD 

ŠTERNBERK_ARCHIV_MĚSTA_POZEMKOVÉ_KNIHY_ÚVOD_1629-1882 

ŠTERNBERK_OKRESNÍ_ÚŘAD_HEJTMANSTVÍ_SOUBORY_1850-1938 

ŠTERNBERK_OKRESNÍ_ÚŘAD_HEJTMANSTVÍ_ÚVOD_1850-1938 

ŠTERNBERK_OKRESNÍ_ÚŘAD_HEJTMANSTVÍ_PRESIDIÁLNÍ_SPISY_ÚVOD_1850-1938 

ŠTERNBERK_OKRESNÍ_ÚŘAD_HEJTMANSTVÍ_SČÍTÁNÍ_LIDU_1921 

ŠTERNBERK_LANDRÁT_1938-1945 

ŠTERNBERK_ONV ŠTERNBERK_1945-1960 

ŠTERNBERK_MěNV_1961-1990 

ŠTERNBERK_KSČ_OKRESNÍ_VÝBOR_1946-1960 

ŠTERNBERK_ČETNICKÉ_ODDĚLENÍ_1910-1943 

ŠTERNBERK_SA_STANDARTE_ŠTERNBERK_1938-1945 

ČESKOSLOVENSKÉ_STÁTNÍ_SILNICE_1928-1962 


PODNIKÁNÍ

ŠTERNBERK_LANGER_MECHANICKÁ_TKALCOVNA_ÚVOD_1863-1950 

ŠTERNBERK_HOMMA_MECHANICKÁ_PŘÁDELNA_1944-1948 

ŠTERNBERK_GRÖGER_MECHANICKÁ_TKALCOVNA_ÚVOD_1943-1945 

ŠTERNBERK_HEEG_FRIEDMANN_MECHANICKÁ_TKALCOVNA_ÚVOD_1939-1947 

ŠTERNBERK_DŮLNÍ_ZÁVOD_VELKOHUTĚ_HLIVICE_ÚVOD_1938-1946 

OBCHODNÍ_A_ŽIVNOSTENSKÁ_KOMORA_OLOMOUC+ŠTERNBERK 


ZEMĚDĚLSTVÍ

ŠTERNBERK_LESNÍ_ZÁVOD_1949-1964 

JSČZ_ÚŘADOVNA_OLOMOUC_1945-1952 

ŠTERNBERK_SEMENÁŘSKÝ_STÁTNÍ_STATEK_ÚVOD_1950-1977 


ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUC

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 1_SVAZEK_2_LISTINY_PERGAMENOVÉ 

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 1_SVAZEK 5_LISTINY_PAPÍROVÉ 

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 1_SVAZEK_7_LISTINY_PAPÍROVÉ 

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 1_SVAZEK 8_LISTINY_PAPÍROVÉ 

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 1_SVAZEK 9_LISTINY_PAPÍROVÉ 

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 2_NELISTINNÁ_ČÁST 

ARCIBISKUPSTVÍ_DÍL 2_SVAZEK 2_TYPÁŘE 


OSTATNÍ ARCHIVY

BRNO_MORAVSKÉ_A_SLEZSKÉ_URBÁŘE_01 

BRNO_URBÁŘE_OPISY_G_371 

BRNO_STAVOVSKÉ RUKOPISY_A_3 

BRNO_SBÍRKA RYTIN A OBRAZŮ_G_126 

BRNO_ODHADY MORAVSKÝCH PANSTVÍ_C_14 

BRNO_GUBERNIUM BRNO_B_1 

BRNO_BÁŇSKÉ ŘEDITELSTVÍ_DŮLNÍ MAPY_D_16 

BRNO_GESTAPO BRNO_B_340 

BRNO_STÁTNÍ SOUD BRNO 1948-1952_C_145 

OPAVA_STARÁ SBÍRKA FOTOKOPIÍ ARCHIVÁLIÍ 

OPAVA_SOUPIS OBECNÍCH KRONIK 

PRAHA_POMŮCKY NÁRODNÍ ARCHIV _CHODOVEC 

PRAHA_ CIZÍ ARCHIVNÍ POMŮCKY _CHODOVEC 

PRAHA_POMŮCKY NÁRODNÍ ARCHIV_DEJVICE 

PRAHA_KRAJSKÁ_SPRÁVA_MV_OSTRAVA_1945_1960_ABS B.7.01 

PRAHA_KRAJSKÁ_SPRÁVA_MV_OSTRAVA_1945_1978_ABS B.7.02_D.7.02 

PRAHA_KRAJSKÁ_SPRÁVA_MV_OSTRAVA_1951_1986_ABS B.7.03_D.7.03 

PRAHA_KRAJSKÁ_SPRÁVA_SNB_OSTRAVA_ABS_O.1 

PRAHA_NĚMECKÉ SOUDY V ŘÍŠI_ABS 141 

STABILNÍ_KATASTR_LEGENDA