SPOLEK PROHLUBOVÁNÍ ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ

Náš spolek Prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku zahájil svou činnost v roce 2001 a započal naplňovat heslo své činnosti podle svého názvu: doplnit zapomenutou společnou historii Čechů a Němců v tomto městě a představit význačné osobnosti města za posledních sto let. Příkladem se nám stala některá podobná sdružení a spolky v zahraničí.

Prvním krokem bylo navázat kontakty s některými rodáky, vysídlenými v letech 1945-1946 po válce z našeho města. Velká část jich odešla do bavorského Günzburgu.

Dalším krokem bylo rozšíření spolupráce se školami, uzavření partnerské smlouvy s Městem Lorsch, ke které přibylo později i partnerství s městem Günzburg. Spolupráce byla zaměřena na oblast žákovské výměny, prezentaci kulturních akcí, umění, výstavnictví, architektury i komunální politiky.

Velký důraz byl také kladen na stavební prostory naší expozice zapůjčené městem Šternberk, které byly na počátku ve velmi špatném stavu. Díky radnici a německému Fondu budoucnosti dostávaly sály dnešní podobu. V roce 2017 po zrušení domovské expozice v günzburském muzeu, se nám podařilo získat velkou část muzeální expozice bývalých vysídlených sudetských Němců z našeho města a okolí do našeho vlastnictví. Díky Městu Šternberku se naše prostory mohly rozšířit o další sály, které jsme započali vybavovat získaným historickým materiálem.

V několika posledních letech jsme se zaměřili rovněž na obnovu drobných architektonických památek, jako jsou kapličky, plastiky, pomníky, náhrobky pod.


Vilém Zlamal-předseda spolku

PRVNÍ KONTAKTY A VÝMĚNNÉ ŠKOLNÍ POBYTY

STYKY S KRAJANSKÝMI SDRUŽENÍMI GÜNZBURG A LORSCH

PODPISY PARTNERSKÝCH SMLUV S MĚSTY LORSCH A GÜNZBURG

S městem Lorsch 4. 6. 2000
S městem Lorsch 4. 6. 2000
S městem Günzburg 9. 11. 2011
S městem Günzburg 9. 11. 2011

EXPOZICE "MODERNÍ POSEL HISTORIE"

V květnu 2009 byla otevřena v bývalém Augustiniánském klášteře expozice pod uvedeným názvem. Smyslem této expozice je ukázat plasticky historii oblasti, kam patří podstatná část šternberska především na osudech jednotlivých lidí. Těch, kteří se zde narodili, pracovali či z důvodů jiných se jejich jméno dostalo do dějin oblasti.

PŮVODNÍ STAV KLÁŠTERNÍCH PROSTOR PŘI PŘEVZETÍ 

PRACOVNA SPOLKU

ČESKÁ A NĚMECKÁ ČÁST EXPOZICE

ŠTERNBERK SE PŘEDSTAVUJE ...

Z POČÁTKŮ DĚJIN MĚSTA ŠTERNBERKA

EXPOZICE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ MĚSTA

EXPOZICE RODU ŠTERNBERKŮ

EXPOZICE MODELŮ VÝZNAMNÝCH STAVEB

ARCHIV A EXPOZICE MÍSTOPISNÉ LITERATURY REGIONU ŠTERNBERSKA

EXPOZICE ŠTERNBERSKÉ HUDEBNÍ SCÉNY

ZRESTAUROVANÝ PRAPOR MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SPOLKU Z ROKU 1886

EXPOZICE ZE ŽIVOTA OBCÍ NA ŠTERNBERSKU A UNIČOVSKU

PRŮVODCE ČINNOSTÍ SPOLKU 
PROHLUBOVÁNÍ ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ VE ŠTERNBERKU

VÝSTAVA ŠTERNBERSKÝCH UMĚLCŮ - 2014

25. 6. 2014 se uskutečnila v bývalém augustiniánském klášteře v 6 sálech vernisáž 46 šternberských umělců. Vystavených prací různých uměleckých oborů bylo 156.

Malíři: Dopitová, Zlamal, Skyva, Slezáček, Přindiš, Kryvošej, Burianová, Reimerová, Topič, Staněk, Brogovski, Kubová, Kuba, Sedlák  Sochaři, kameníci a řezbáři: Mazoch Jeřábek, Vrána, Friedl, Barna  Keramici: Dostálová, Dostál, manželé Křížovi, Jančí   Fotografové: Gerža, Orságová, Loutocký, Smolka, Kalhous, Kubík   Skláři: Adámek   Architekti: Kulatá, Čapková, Kropáčová, Cvilink, Martinka, Spusta, Kropáč   Próza, poezie, dokumentaristika: Vrána, Bureš, Provazníková-Vydomusová, Machala, Svoboda, Holzmann, Hlůzová, Holásková, Sedláková

Kurátorem výstavy byl Mgr. Vilém Zlamal               Hudební doprovod akce: hudební těleso Cantores

VÝSTAVA O ŠTERNBERSKÉM SOCHAŘI FERDINANDU KUSCHELOVI - 2015

VÝSTAVA "VENKOVSKÉ A SMÍRČÍ KŘÍŽE" - 2016

ODHALENÍ POMNÍKU CIVILNÍM OBĚTEM II. sv. VÁLKY- 2010

PÉČE O HROBY VÝZNAMNÝCH RODÁKŮ

ODHALENÍ PAMĚTNÍCH DESEK VÝZNAMNÝM RODÁKŮM 2012 a 2015

OPRAVA PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU NA POMNÍKU OBĚTEM I. sv. VÁLKY - 2015

OPRAVA BOŽÍCH MUK sv. JOSEFA NA BABICKÉ ULICI - 2016

PŘEMÍSTĚNÍ A OPRAVA KAPLE P. MARIE NA UNIČOVSKÉ ULICI - 2018

SPOLEK PROHLUBOVÁNÍ ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ ŠTERNBERK

KONTAKT: Vilém Zlamal tel. 00420 739 617 263                           IČO:26546574

Č. ÚČTU: 219270531/300        IBAN: CZ 1603000000030219270531        BIC: CEK0CZPP