1 2 3 1 2 3

Literatura k historii Moravy

LITERATUR zur GESCHICHTE MÄHRENS


MÍSTOPIS ŠTERNBERSKA 1848 - 1960

Josef Valíček; Universita Palackého; Olomouc   1970 

MÍSTOPIS UNIČOVSKA 1845 - 1960

Tomáš Souček; Universita Palackého; Olomouc   1970 

HISTORICKÝ MÍSTOPIS OKRESU OLOMOUC VENKOV 1848 - 1960

Vladimír Spáčil; Universita Palackého; Olomouc    1968 

HISTORICKÝ MÍSTOPIS POLITICKÉHO OKRESU OLOMOUC MĚSTO 1848 - 1960

Miloš Trapl kol.; Universita Palackého; Olomouc   1972 

HISTORICKÝ MÍSTOPIS OKRESU LITOVEL 1848 - 1960

J. Schulz – R. Lošťák; Universita Palackého; Olomouc   1977 


OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ OLOMOUCKÉ

Štěpánov; 1913

POLITICKÝ OKRES OLOMOUCKÝ

Jan Šindler; Učitelská župa Olomoucká; Zábřeh   1942

SEVERNÍ MORAVA V DĚJINÁCH

Hrubý František; Olomouc   1945 

SEVERNÍ MORAVA V DĚJINÁCH

Hrubý František; Brno   1947 

HISTORICKÝ MÍSTOPIS ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ

Hosák Ladislav; Praha   2004 

MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK OBCÍ ČESKÉHO SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY

Adolf Turek kol.; Zemský archiv Opava  2004 

PEČETĚ A ZNAKY MĚST, MĚSTEČEK A OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vladimír Spáčil; Olomouc   1985 

ZNAKY MĚST SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE

Baletka / Louda; Profil Ostrava  1980 

ČASOPIS MOR. MUSEA ZEMSKÉHO

Ročník 5/1905; Mor. Musejní společnost - PEČETĚ 

ZNAKY MORAVSKÝCH MĚST

František Zvolský; Brno   1947 

MORAVA V LITERATUŘE

SVKOL - MZK; Olomouc-Brno 1994 

LÁNOVÉ REJSTŘÍKY OLOMOUCKÉHO KRAJE Z LET 1675-1678

František Matějek 


OKRES OLOMOUC

nakl. Profil Ostrava   2009 

OLOMOUCKO

Antonín Gribovský; nakl. Osveta Martin   1977 

OLOMOUCKÝ KRAJ - MĚSTA A OBCE

Proxima Bohemia; Rožnov pod Radhoštěm   2009 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - MĚSTA A OBCE

Proxima Bohemia; Rožnov pod Radhoštěm    2006 

SOCIALISTICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V OKRESE OLOMOUC

Olomouc   1989 


TOPOGRAPHIE VON MARKRAFTHUM MÄHREN

Schwoy Josef; Wien   1793

TOPOGRAPHISCHE SCHILDERUNG DES MARKRAFTHUM MÄHREN_BAND I.

Schwoy Josef; Prag u. Leipzig   1786 

KIRCHLICHE TOPOGRAPHIE VON MÄHREN - OLMÜTZER ERZDIEZESE

Wolny Gregor; Brünn   1855 

KIRCHLICHE TOPOGRAPHIE VON MÄHREN - OLMÜTZER ERZDIEZESE Band II. (STERNBERG)

Wolny Gregor; Brünn   1887 

JEDNÁNÍ SNĚMŮ MORAVSKÝCH V LETECH 1792-1835

Dvořák Rudolf; Brno   1904

DĚJINY MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO

Dvořák Rudolf; Brno   1906

JAROSLAW VON STERNBERG DER SIEGER DER TATARN

Cornova Ignac; Prag  1813

OESTERREICHISCHER ERBFOLGE-KRIEG 1740-1748_II. BAND

Dunker Carl von; Wien   1896

MÄHRISCHE MAGAZIN ODER BEITRAGE ZUR GESCHICHTE I. Band

D´´ Elvert; Brünn  1792 

DIE MARKGRAFSCHAFT MÄHREN - Band V. Olmützer Kreis

Wolny Gregor; Brünn   1839 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ 1848 - MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ

Brno  1849 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ 1854 - MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ / OBCE

Brno   1855 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ 1854 - MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ / OLOMOUCKÝ KRAJ

Brno   1855 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ 1861 - ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ

Brno   1861 


DĚJINY MĚSTA OLOMOUCE

Václav Nešpor; Brno   1936 

DĚJINY MĚSTA OLOMOUCE

Václav Nešpor; Votobia Olomouc 1998

OLOMOUCKÝ OKRES

Dostál-Říkovský; Brno   1935

OLOMOUCKÝ OKRES

Dostál-Říkovský; REPRINT; Nakl Garn.; Brno   2013

UNČOVSKÝ A RÝMAŘOVSKÝ OKRES

Viktor Pinkava; Brno   1922

UNČOVSKÝ A RÝMAŘOVSKÝ OKRES

Viktor Pinkava; REPRINT; Nakl. Garn; Brno   2011

LIBAVSKÝ OKRES

Josef Malý; Brno   1931

LIBAVSKÝ OKRES

Josef Malý; REPRINT; Nakl. Garn;  Brno   2019

HRANICKÝ OKRES

Vojtěch Bartovský; Brno   1909

HRANICKÝ OKRES

Vojtěch Bartovský; REPRINT; Nakl. Garn;  Brno   2009

LITOVELSKÝ OKRES

Vojtěch Bartovský; Brno   1903

LITOVELSKÝ OKRES

Viktor Pinkava; REPRINT; Nakl. Garn; Brno   2011

ŠUMPERSKÝ OKRES - STAROMĚSTSKÝ OKRES - VÍZMBERSKÝ OKRES

Jan Březina; Brno   1932

ŠUMPERSKÝ OKRES - STAROMĚSTSKÝ OKRES - VÍZMBERSKÝ OKRES

Jan Březina; REPRINT; Nakl. Garn; Brno   2019

HEJTMANSTVÍ ZÁBŘEŽSKÉ

František Poštulka; Olomouc   1893

HEJTMANSTVÍ ZÁBŘEŽSKÉ

František Poštulka; REPRINT; Nakl. Garn; Brno   2015

PŘEROVSKÝ OKRES

ČÍSLO 53; Muzejní spolek Brno;   1927

HISTORICKÁ TOPOGRAFIE ZEMĚ OPAVSKÉ  A-K

Vincenc Prasek; Opava   1889

HISTORICKÁ TOPOGRAFIE ZEMĚ OPAVSKÉ  A-K

Vincenc Prasek; REPRINT; nakl. Garn; Brno   2017

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO - OKRES NOVOJICKÝ

Příbor; 1898

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO - POLITICKÝ OKRES NOVOJICKÝ

REPRINT; Nakl. Garn; Brno   2016

DĚJINY KRAJE HOLASOVSKÉHO ČILI OPAVSKÉHO

V. Prasek; Opava    1891

VLASTIVĚDA MORAVSKÁ - ZEMĚ A LID - PŘÍRODNÍ POMĚRY NA MORAVĚ

Muzejní spolek Brno; Brno   1897

VLASTIVĚDA MORAVSKÁ - ZEMĚ A LID - DĚJINY MORAVY_SVAZEK I

Muzejní spolek Brno; Brno   1899

VLASTIVĚDA MORAVSKÁ - ZEMĚ A LID - PRAVĚK

Muzejní spolek Brno; Brno   1902


KRAJ JIMŽ TÁHLA VÁLKA

Cekl Jan; Olomouc   1945

DEN OSVOBOZENÍ 9. KVĚTEN 1945

Národohospodářská propagace; Olomouc   1946

KONEC SELSKÉHO STAVU NA OLOMOUCKU

Přidal Jan; Olomouc   2006

SOUDCOVY VZPOMÍNKY

Knaibl Jan; Olomouc   1927

VZPOMÍNKY STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

Knaibl Jan; Olomouc   1932

ČINNOST MIMOŘÁDNÉHO LIDOVÉHO SOUDU V OLOMOUCI 1945

Jiří Grézl; Reprotisk Šumperk   2007 

PAMÁTNÁ MÍSTA ODBOJE NA OLOMOUCKU

Vladimír Hořínek; ČSPB Olomouc   1970 

LITOVEL ZA NACISTICKÉ OKUPACE A V DOBĚ OSVOBOZENÍ 1938-1945

Karel Obšil; SZK Tesla Litovel; 1965 

V BOJÍCH O OLOMOUC 1945

O. G. Samojlovič; Olomouc   1973 

KDYŽ ZUŘILA SVĚTOVÁ VÁLKA - Dokumenty z hanácké dědiny

Jan Vyhlídal; Olomouc   1929 

NĚMECKÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR

Procházka Josef; Olomouc   1945

OLOMOUCKÝ KRAJ TA FEUDALISMU - Průvodce expozicí

Kraj. Vlastivědné muzeum; Olomouc   1958 

OLOMOUC V REVOLUČNÍM ROCE 1848

Jan Drábek; Publikace městského archivu; Olomouc   (1962) 


SCHLACHT BEI DOMSTADTL 1758

Anton Machinek; Olomouc   1858

PRUSOVÉ NA MORAVĚ OBLEŽENÍ OLOMOUCE 1758

Chytil Alois; Olomouc   1900

GESCHICHTE DES K. U. K. INFANTERIE REGIMENTS NR. 54

Victor Ritter von Neuwirth; Olomouc   1894

ALBUM PŘÍSLUŠNÍKŮ 6. PLUKU

Adolf Kubíček; Olomouc   1938 

OLMÜTZ IM JAHRE 1894

Willibald Müller-Carl Graeser; Olmütz   1894

SAGEN UND GESCHICHTE DER STADT OLMÜTZ

Willibald Müller; 1892

STÄDTE-ALBUM VON OESTERREICH UNGARN 1. Band

Lamarsch / Kullil; 1895

STÄDTE-ALBUM VON OESTERREICH UNGARN 2. Band

Lamarsch / Kullil; 1895

JOSEF von ENGEL - EIN LEBENSBILD

Müller Willibald; Wien   1896

DIE VEREINE IN MÄHREN

Brünn; 1885

ZUR GESCHICHTE DER SCHÜTZENVEREINE UND BÜRGERCORPS IN MÄHREN

Christian D´´ Elvert; Brünn   1892 

ZRUŠENÍ A PARCELACE PREMONTSTRÁCKÉHO KLÁŠTERA HRADISKO

František Šmíd; Přerov 

HANDBUCH FÜR SUDETENREISENDE

Breslau   1846 

SAUERBRUNNEN ZU ANDERSDORF IN MÄHREN

Dr. Josef Melion; Brünn   1886


DIE BESIEDLUNG DES DEUTSCHEN NORDMÄHRENS IM 13. UND 14. JAHRHUNDERTE

Berger Karl; Brünn   1933

SIEDLUNG UND VOLKSTUM SÜDLICH DES ALTVATERS

Weinelt Herbert; Praha   1944

4. MÄRZ 1919

Oskar Lukas; Berlin-Leipzig (1939)