1 2 3 1 2 3

Kroniky obcí

Ortschroniken


ŠTERNBERSKO

OBECNÍ KRONIKA OBCE DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ 1945-1965 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE DITTERSDORF a. d. F. 1945-1965

ŠKOLNÍ KRONIKA ČESKÉ ŠKOLY DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ 1929-1955 - česky

SCHULCHRONIK DER TSCHECHISCHE SCHULE IN DITTERSDORF a. d. F. 1929-1955


ŠKOLNÍ KRONIKA STŘEDNÍ ŠKOLY V DLOUHÉ LOUČCE 1945-1959 - česky

SCHULCHRONIK DER MITTELSCHULE IN LANGENDORF 1945-1959

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V DLOUHÉ LOUČCE (1912) 1924-1953 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN LANGENDORF 1912-1953

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V DLOUHÉ LOUČCE 1959-1977 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN LANGENDORF 1959-1977

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V DLOUHÉ LOUČCE 1945-1959 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN LANGENDORF 1978-1989


OBECNÍ KRONIKA OBCE NĚMECKÁ HUZO 1941 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE DEUTSCH HAUSE 1941

OBECNÍ KRONIKA OBCE NĚMECKÁ HUZOVÁ 1951-1975 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE DEUTSCH HAUSE 1951-1975

OBECNÍ KRONIKA OBCE NĚMECKÁ HUZOVÁ 1976-1986 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE DEUTSCH HAUSE 1976-1986

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V NĚMECKÉ HUZOVÉ 1883-1909 - německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN DEUTSCH HAUSE 1883-1909

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V NĚMECKÉ HUZOVÉ 1909-1945 - německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN DEUTSCH HAUSE 1909-1945

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V NĚMECKÉ HUZOVÉ 1946-1976 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN DEUTSCH HAUSE 1946-1976

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V NĚMECKÉ HUZOVÉ 1977-1999 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN DEUTSCH HAUSE 1977-1999


ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V HLÁSNICI - německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN WÄCHTERSDORF

OBECNÍ KRONIKA OBCE CHABIČOV 1945 - 1969 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE GOBITSCHAU 1945 - 1969

OBECNÍ KRONIKA OBCE LIPINA 1959 - 1974 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE LIPPEIN 1859 - 1974

OBECNÍ KRONIKA OBCE STACHOV 1945 - 1975 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STACHENDORF 1945 - 1965

OBECNÍ KRONIKA OBCE TĚŠÍKOV 1945 - 1975 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE ZESCHSDORF 1945 - 1975

PŘÍLOHA K PAMĚTNÍ KNIZE OBCÍ LIPINA A STACHOV I. - německy

BEILAGE ZUR GEDENKBUCHE DER GEMEINDEN LIPPEIN UND STACHENDORF 


ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V MORAVSKÉ LIBINĚ 1888-1938 -německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN BÖHMISCH LIEBAU 1888-1938

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ LIBINA 1953-1956 - podklady-česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH LIEBAU

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ LIBINA - majitelé domů-česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH LIEBAU

OBECNÍ KRONIKA OBCE NĚMECKÁ LIBINA 1932-1946-německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE DEUTSCH LIEBAU

PAMĚTNÍ KNIHA FARNOSTI ŠUMVALDSKÉ - od roku 1897 - česky/německy

GEDENKBUCH DER PFARRGEMEINDE SCHÖNWALD seit 1897


OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV 1927-1963_1 DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU 1927-1963

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV 1927-1963_ 2. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU 1927-1963

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV 1964-1970 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU 1964-1970

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV 1971-1985 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU 1971-1985

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV 1986-2003_ 1. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU 1986-2003

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV 1986-2003_ 2. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU 1986-2003

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV_FOTOALBUM 1945_ 1. DÍL

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU_KRIEGSSCHADEN 1945

OBECNÍ KRONIKA OBCE ŠTĚPÁNOV_FOTOALBUM 1945_ 2. DÍL

GEDENKBUCH DER GEMEINDE STEFANAU_KRIEGSSCHADEN 1945

OBECNÍ KRONIKA OBCE BŘEZCE 1732-1938_1. DÍL - česky

GEDENKBUCH BRESETZ 1732-1938_I 

OBECNÍ KRONIKA OBCE BŘEZCE 1732-1938_2. DÍL - česky

GEDENKBUCH BRESETZ 1732-1938_II 

OBECNÍ KRONIKA OBCE BŘEZCE 1732-1938_3. DÍL - česky

GEDENKBUCH BRESETZ 1732-1938_IIII 

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1918-1922_1. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1918-1922

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1918-1922_2. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1918-1922

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1918-1922_3. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1918-1922

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1923-1953_1. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1923-1953

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1923-1953_2. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1923-1953

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1923-1953_3. DÍL - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1923-1953

OBECNÍ KRONIKA OBCE MORAVSKÁ HUZOVÁ 1923-1953 - česky

GEDENKBUCH DER GEMEINDE BÖHMISCH HAUSE 1960-1964


MĚSTSKÁ KRONIKA MĚSTA ŠTERNBERKA (1945) - 1950 - česky

GEDENKBUCH DER STADT STERNBERG (1945)-1950 

MĚSTSKÁ KRONIKA MĚSTA ŠTERNBERKA 1951-1970 - česky

GEDENKBUCH DER STADT STERNBERG 1951-1970

MĚSTSKÁ KRONIKA MĚSTA ŠTERNBERKA 1971-1979 - česky

GEDENKBUCH DER STADT STERNBERG 1971-1979

MĚSTSKÁ KRONIKA MĚSTA ŠTERNBERKA 1980-1986 - česky

GEDENKBUCH DER STADT STERNBERG 1980-1986

MĚSTSKÁ KRONIKA MĚSTA ŠTERNBERKA 1987-1995 - česky

GEDENKBUCH DER STADT STERNBERG 1987-1995

MĚSTSKÁ KRONIKA MĚSTA ŠTERNBERKA 1996-2004 - česky

GEDENKBUCH DER STADT STERNBERG 1996-2004


DVORECKO - MORAVSKOBEROUNSKO

OBECNÍ KRONIKA OBCE BUDIŠOV 1905-1944 -německy

GEMEINDE GEDENKBUCH BAUTSCH 1905-1944 

OBECNÍ KRONIKA OBCE BUDIŠOV 1945-1969 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH BAUTSCH 1945-1969 

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V ČABOVÉ 1946-1961 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN BROCKERSDORF 1946-1961

OBECNÍ KRONIKA OBCE GUNTRAMOVICE 1949-1962 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE GUNDERSDORF 1949-1962

OBECNÍ KRONIKA OBCE HERČIVALD 1932-1944 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE HERZOGWALD 1932-1944

OBECNÍ KRONIKA OBCE KRUŽBERK 1945-1979 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE LUBLITZ 1945-1979

OBECNÍ KRONIKA OBCE KŘIŠŤANOVICE 1945-1988 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE CHRISTDORF 1945-1988

OBECNÍ KRONIKA OBCE MEDLICE 1928-1936 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE MEDLITZ 1928-1936

OBECNÍ KRONIKA OBCE MEDLICE 1945-1960 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE MEDLITZ 1945-1960

OBECNÍ KRONIKA OBCE NORBERČANY 1966-1986 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE NÜRNBERG 1966-1986

KRONIKA ŠKOLY NORBERČANY 1964-1996 - česky

SCHULCHRONIK DER GEMEINDE NÜRNBERG 1964-1996

OBECNÍ KRONIKA OBCE NOVÁ PLÁŇ (1931) - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE NEURODE (1931)

OBECNÍ KRONIKA OBCE NOVÉ VALTEŘICE 1923-1941 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE NEU WALTERSDORF 1923-1941

OBECNÍ KRONIKA OBCE PODLESÍ 1937 (1667-1870) - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE SCHÖNWALD 1937 (1667-1870)

OBECNÍ KRONIKA OBCE PODLESÍ 1953-1973 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE SCHÖNWALD 1953-1973

OBECNÍ KRONIKA OBCE PODLESÍ 1973-1977 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE SCHÖNWALD 1973-1977

OBECNÍ KRONIKA OBCE REJCHARTICE 1937 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE REIGERSDORF 1937 

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V REJCHARTICÍCH 1909-1945 - německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN REIGERSDORF 1909-1945

OBECNÍ KRONIKA OBCE ROUDNO -1925 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE RAUTENBERG -1925

OBECNÍ KRONIKA OBCE ROUDNO 1945-1969 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE RAUTENBERG 1945-1969

OBECNÍ KRONIKA OBCE ROUDNO 1969-1986 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE RAUTENBERG 1969-1986

OBECNÍ KRONIKA OBCE STARÁ LIBAVÁ 1922-1930 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE ALTLIEBE 1922-1930

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY VE STARÉ LIBAVÉ 1946-1974 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN ALTLIEBE 1946-1974


RÝMAŘOVSKO

OBECNÍ KRONIKA OBCE ARNOLTICE 1927-1939 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH ARNSDORF 1927-1939 

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY ARNOLTICE (1945) 1950-1977 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN ARNSDORF (1945) 1950-1977

OBECNÍ KRONIKA OBCE KNĚŽPOLE 1928-1935 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE HERZOGSDORF 1928-1935

OBECNÍ KRONIKA OBCE KNĚŽPOLE 1955-1962 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE HERZOGSDORF 1955-1962

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V KNĚŽPOLI 1955-1967 - česky

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN HERZOGSDORF 1955-1967

OBECNÍ KRONIKA OBCE KŘÍŽOV (1937) - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE KREUZ (1937)

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V KŘÍŽOVĚ 1935-1938 - německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN KREUZ 1935-1938

OBECNÍ KRONIKA OBCE LOMNICE 1898-1943 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE LOBNIG 1898-1943

OBECNÍ KRONIKA OBCE LOMNICE 1898-1943 II. - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE LOBNIG II. 1898-1943

OBECNÍ KRONIKA OBCE LOMNICE 1958-1962 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE LOBNIG 1958-1962

OBECNÍ KRONIKA OBCE LOMNICE 1962-1975 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE LOBNIG 1962-1975

OBECNÍ KRONIKA OBCE LOMNICE 1976-1990 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE LOBNIG 1976-1990

OBECNÍ KRONIKA OBCE RÝŽOVIŠTĚ (1900) - 1923 německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE BRAUNSEIFEN (1900) - 1923

OBECNÍ KRONIKA OBCE RÝŽOVIŠTĚ 1932 - německy

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE BRAUNSEIFEN 1932

OBECNÍ KRONIKA OBCE RÝŽOVIŠTĚ 1951-1981 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE BRAUNSEIFEN 1951-1981

OBECNÍ KRONIKA OBCE RÝŽOVIŠTĚ 1981-1986 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE BRAUNSEIFEN 1981-1986

ŠKOLNÍ KRONIKA ŠKOLY V TYLOVĚ 1838 - 1944 - německy

SCHULCHRONIK DER SCHULE IN TILLENDORF 1838 - 1934

OBECNÍ KRONIKA OBCE VEVEŘÍ 1954 - 1956 - česky

GEMEINDE GEDENKBUCH DER GEMEINDE EICHHORN 1944-1956