1 2 3 1 2 3

Lánové rejstříky panství Šternberk

 1678

LAHNVISITATION DER HERRSCHAFT STERNBERG


Poddanská přiznávací fase panství Šternberk

1749 Lánové rejstříky panství 

Klášterní Hradisko 

1678

LAHNVISITATION DER HERRSCHAFT KLOSTER HRADISCH