1 2 3 1 2 3

Fürstentum Liechtenstein


DAS FÜRSTENTHUM LIECHTENSTEIN

Und der gesammte F. Johann v. u. z. Liechtenstein´sche Gütterbesitz / Brünn  1898

DAS FÜRSTENTHUM LIECHTENSTEIN

Und der gesammte F. Johann v. u. z. Liechtenstein´sche Gütterbesitz / Brünn   1903

DAS FÜRSTENTHUM LIECHTENSTEIN  / 

Und der gesammte F. Johann v. u. z. Liechtenstein´sche Gütterbesitz / Brünn   1914

HISTORISCHES LEXIKON DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Band 1 A bis L

HISTORISCHES LEXIKON DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Band 2 M bis Z

GESCHICHTE DES FÜRSTLICHEN HAUSES LIECHTENSTEIN

Jakob Falle / Wien   1868

FÜRST JOHANN DER II. UND DIE BILDENDE KUNST

Karl Höß / Wien   1908 (2011)

LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE IN DEN BÖHMISCHEN LÄNDERN

Liechtensteinisch - Tschechische Historikerkommission 

DAS FÜRSTENHAUS, DER STAAT LIECHTENSTEIN UND DIE TSCHECHOSLOWAKEI IM 20. JAHRHUNDERT

Liechtensteinisch - Tschechische Historikerkommission 

DIE LIECHTENSTEIN: KONTINUITÄTEN - DISCONTINUITÄTEN

Liechtensteinisch - Tschechische Historikerkommission 

DIE LIECHTENSTEIN UND DIE KUNST

Liechtensteinisch - Tschechische Historikerkommission 

ČESKO-LIECHTENŠTEJNSKÉ VZTAHY V DĚJINÁCH A V SOUČASNOSTI

Souhrnná zpráva česlo-lichtenštejnské komise historiků

LIECHTENSTEINISCH-TSCHECHISCHE BEZIEHUNGEN IN GESCHICHTE UND GEGENWART

Synthesebericht der Liechtensteinisch.Tschechischen Historikerkommission

LIECHTENSTEINOVÉ  v českých zemích od středověku do 20. století

Christoph Maria Merki - Josef Löfel

LICHTENŠTEJNSKO  České země a Československo

Susanne Keller-Giger - Rupert Quaderer

LICHTENŠTEJNSKO a československé konfiskace roku 1945

Václav Horčička - Roland Marxer

LIECHTENSTEIN und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945

Václav Horčička - Roland Marxer

DAS HAUS LIECHTENSTEIN 

In den böhmischen Ländern vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert

Christoph Maria Merki - Josef Löfel

DAS FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei

Susanne Keller-Giger - Rupert Quaderer

LIECHTENSTEINOVÉ MEZI KONFISKACÍ A VYVLASTNĚNÍM

Ondřej Horák - Nakl. Libri 2010


LIECHTENSTEINOVÉ Historie a sídla knížecího rodu

Pavel Juřík

LICHTENŠTEJNOVÉ V ČESKOSLOVENSKU

Václav Horčička / Agentura Pankrác  2014

300 LET LICHTENŠTEJNSKA

Nadace knížete z Lichtenštejna / 2019

LICHTENŠTEJNOVÉ, LICHTENŠTEJNSKO A ČESKOSLOVENSKO VE 20. STOLETÍ

Časopis Matice moravské  2013 - supplementum 6

LICHTENŠTEJNSKÁ PANSTVÍ NA MORAVĚ DO BÍLÉ HORY

Marek Vařeka / Ostravská univerzita  Ostrava 2020

DOMINIA SMIŘICKÝCH A LIECHTENSTEINŮ V ČECHÁCH

Pavel Juřík

ZÁMEK LEDNICE

Michal Konečný Národní památkový ústav  Kroměříž 2017

ZÁMEK VALTICE

Michal Konečný / Národní památkový ústav Kroměříž 2018

HRAD ŠTERNBERK

Michal Konečný / Národní památkový ústav Kroměříž 2019