1 2 3 1 2 3

Listiny Města Šternberka

URKUNDEN - STADT STERNBERG


001 

Albert ze Šternberka, zvěřínský biskup.....

002 

Petr ze Šternberka potvrzuje městu.....

003

Petr z Kravař na Plumlově a Šternberku.....

004 

Jiří z Kravař a ze Šternberka dává Niklasovi .....

005 

Jan Berka z Dubé a Lipé a Ludmila z Kravař.....

006 

Jan Berka z Dubé, Lipé a ze Šternberka potvrzuje privilegia.....

007 

Vladislav II., král český, dává městu dva výroční.....

008 

Ladislav Berka z Dubé a Lipé potvrzuje městu .....

009 

Václav Berka z Dubé a Lipé potvrzuje městu dřívější......

010 

Václav Berka z Dubé a Lipé osvobozuje město......

011 

Václav Berka z Dubé a Lipé rozšiřuje......

012 

Karel z Minsterberka a Kateřina z Dubé a Lipé potvrzují .......

013 

Karel z Minsterberka a Kateřina z Dubé a Lipé dávají.....

014 

Karel z Minsterberka dává poddaným ve městě..... 

015 

Karel z Minsterberka povoluje na žádost města.....

016 

Purkmistr a rada města ověřují písaři.....

017 

Jindřich Václav a Karel Bedřich z Minsterberka potvrzují ..... 

018 

Jindřich Václav a Karel Bedřich z Minsterberka stanoví....

019 

Jindřich Václav a Karel Bedřich z Minsterberka dávají...... 

020 

Jindřich Václav a Karel Bedřich z Minsterberka potvrzují.....

021 

Jindřich Václav z Minsterberka promíjí městu......

022 

Jindřích Václav a Karel Bedřich z Minsterberka potvrzují

023 

Ferdinand III., císař římský a král český, povoluje..... 

024 

Karel Bedřich z Minsterberka potvrzuje Řehoři.......

025

Silvius vévoda z Würtenberka a Eliška Marie ......

026 

Silvius vévoda z Würtenberka a Eliška Marie potvrzují.....

027 

Silvius vévoda z Würtenberka potvrzuje městu výsady ......

028

Silvius vévoda z Würtenberka rozhoduje spor města.....

029 

Silvius vévoda z Würtenberka potvrzuje dědičné......  

030 

Karel z Lichtensteina, olomoucký biskup, povoluje klášteru.....

031 

Městská rada Německé Húzové vidimuje listinu......  

032 

František Josef kníže z Lichtensteina potvrzuje městu.....

033 

Josef II., císař římský a král český, potvrzuje městu......  

034 

Josef II., císař římský a král český, dává městu......

035 

František II., císař římský a král český, potvrzuje městu.....