1 2 3 1 2 3

Listiny - zbytky registratur

URKUNDEN - SONSTIGE


1269 

Přemysl, český král, potvrzuje rozsudek, který vynesli ......

1296 

Albert ze Šternberka dává kostelu ve Šternberku plné desátky ze zboží .....

1398   ZÁVĚŤ ANNY OPAVSKÉ

Anna /roz. knežna opavská a ratiborská, vdova po Petrovi ze Šternberka, činí ....

1705 

Císař Josef I. potvrzuje na žádost vdovy Anny Žofie, vévodkyně virtemberské.....

1577 

Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan a na Broumově a Jan Krušina z Lichtenburka prostředkují smlouvu....

1597

Karel z Münsterberka, pán na Šternberku, a olomoucká městská rada uzavírají smlouvu o zřízení příkopy u Člunovského rybníka .....

1570 

Šternberský klášter prodává Janovi ml. Koreckému pozemek od babického příkopu až k cestě...

1601 

Jiřík Pavoryn z Pavorynu, opat, Lukáš Tomicius, převor, Jan Branický, podpřevor i konvent kláštera Hradiště, propouštějí své lidi ze vsí Lašťan, Domašova, Těšíkova....

1631  

Purkmistr a rada města Šternberka vidimují na žádost Jiříka Krystyna, domašovského rychtáře....

1437  

Mikuláš, syn někdy Petra z Hranic, veřejný notář, klerik olomoucké diecése, vydává listinu o tom, že Ondřej Babka z Domašova.....

1420 

Petr z Kravař a ze Strážnice a nejstarší jeho syn Václav se přiznávají ke dluhu 100 kop gr. pražských šternberskému klášteru....

1712 Šternberk

Kovářský cech ve Šternberku vystavuje výuční list Johannesu Deutschovi.....

1559

Město Šternberk prosí olomoucké o zapůjčení kata a zaručuje jeho bezpečnost .....

1654

Čarodějnický proces ve Šternberku 

1695

Městská rada ve Šternberku oznamuje, že ve svém archivu nemůže najít mýtní tabulky do.... 

1728

Oprava silnice mezi Olomoucí a Šternberkem. Výkaz povinností.....

1619

Zabití Mertena Windta z Gdaňsku ve Šternberku.....

1728

Popis hranic mezi klášterem augustiniánů ve Šternberku a lenním statkem Něm. Huzovou

1774

Popis hranic mezi klášterem augustiniánů ve Šternberku a lenním statkem Něm. Huzovou 

1364

PRIVILEGIA A OBDAROVÁNÍ MĚSTA ŠTERNBERKA - PRIVILEGIUM ALBRECHTA BISKUPA 

1459

PANA JIŘÍKA Z KRAVAŘ VÝSADA NA FOJTSTVÍ ŠTERNBERSKÉ 

1490

PANA JANA BERKY POTVRZENÍ NA FOJTSTVÍ (...ŠTERNBERSKÉ... ??) 

1492

MAJESTÁT KRÁLE VLADISLAVA DOBRÉ PAMĚTI NA JARMARKY MĚSTA TOHOTO ŠTERNBERKA 

1532

PANA LADISLAVA POTVRZENÍ PŘEDEŠLÝCH VÝSAD - VŠELIJAKÉ VÝSADY A OBDAROVÁNÍ_ŠTERNBERK  

1546

PANA VÁCLAVA BERKY POTVRZENÍ PRIVILEGIÍ ŠTERNBERSKÝM   

1547

VYKOUPENÍ ŠENKU VINÉHO ŠTERNBERSKÝCH   

1548

OBDAROVÁNÍ FOJTSTVÍ DOMŠTÁDSKÉHO   

1496

OBDAROVÁNÍ ŽEROTÍNSKÝCH OD PROBOŠTA ŠTERNBERSKÉHO

1561

MĚSTEČKO DVORCE ?? - VÁCLAV BERKA Z DUBÉ A LIPÉHO 

1418

POROVNÁNÍ MEZI MIEŠKEM LANDVOGTEM ZE DVORCŮ O KUS ROLI (??) 

1547

VÁCLAV BERKA Z DUBÉ A LIPÉHO ...  ??

1561

OBDAROVÁNÍ RYCHTY KUNČICKÉ 

1561

OBDAROVÁNÍ FOJTU KERHARTICKÉMU NA POLE, LOUKY A KLUČENINY NA POLOUVSI 

____

OBDAROVÁNÍ A PROPUŠTĚNÍ SOBOTÍNSKÝCH A RUDOLTICKÝCH Z ROBOT ZA PLAT REŽIJNÍ 

1413 ??

KONFIRMACE KOMÁROVSKÉMU RYCHTÁŘI Jindřich z Kravař 

1561

OBDAROVÁNÍ RYCHTY VE VSI NĚMECKÉ LODĚNICI  

-----

OBDAROVÁNÍ RYCHTY VE VSI LHOTĚ (JAN ROBA) 

-----

OBDAROVÁNÍ RYCHTY KARLOVECKÉ 

----

OBDAROVÁNÍ RYCHTY KRÁKOŘICKÉ  


1668 - ??

ČERNÁ KNIHA MĚSTEČKA RÝŽOVIŠTĚ

SCHWARZ PROTHOCOLLUM BEY DEM BÜRGEMEISTER UND RATH ZU BRAUNSEUFFEN