1 2 3 1 2 3

GEOLOGICKÉ A DŮLNÍ MAPY 

GEOLOGISCHE UND ERZBERGBAU KARTEN