1 2 3 1 2 3

STABILNÍ KATASTR 1934

Franziszeischer Kataster 1834


CÍSAŘSKÉ OTISKY STABILNÍHO KATASTRU

ŠTERNBERK MĚSTO + OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ

STERNBERG STADT + OLMÜTZER VORSTADT

ŠTERNBERK - DLOUHÁ ULICE

STERNBERG - LANGE GASSE

MLÝNSKÝ PŘÍKOP

MÜHLGRABEN


NOVÉ DVORCE

NEUHOF

LIPINA

LIPPEIN

STACHOV

STACHENDORF

TĚŠÍKOV

ZESCHDORF

INDIKAČNÍ SKICY STABILNÍHO KATASTRU

ŠTERNBERK OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ

STERNBERG OLMÜTZER VORSTADT

          STERNBERK MĚSTO + UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

            STERNBERG STADT + NEUSTADTER VORSTADT

ŠTERNBERK DLOUHÁ ULICE

STERNBERG LANGE GASSE

           STERNBERK MLÝNSKÝ PŘÍKOP

             STERNBERG MÜHLGRABEN

           STERNBERK ZÁMECKÝ KOPEC

             STERNBERG WALLBERG


NOVÉ DVORCE

NEUHOF

LIPINA

LIPPEIN

STACHOV

STACHENDORF

TĚŠÍKOV

ZESCHDORF