1 2 3 1 2 3

Městské podniky a organizace

STÄDTISCHE  BETRIEBE und ORGANISATIONEN


MĚSTSKÁ NEMOCNICE stará 

ALTES STÄDTISCHES KRANKENHAUS

MĚSTSKÁ NEMOCNICE nová 

NEUES STÄDTISCHES KRANKENHAUS

MĚSTSKÝ CHUDOBINEC 

STÄDTISCHES ARMEN und SIECHENHAUS

MĚSTSKÁ POLICIE

STADTPOLIZEI 

MĚSTSKÝ HŘBITOV

STÄDTISCHER FRIEDHOF

MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA

STÄDTISCHES ELEKTRIZITÄTWERK

MĚSTSKÁ JATKA 

STÄDTISCHES SCHLACHTHAUS