1 2 3 1 2 3

Městské podniky a organizace

STADT BETRIEBE und ORGANISATIONEN


MĚSTSKÁ NEMOCNICE

STÄDTISCHES KRANKENHAUS

MĚSTSKÝ CHUDOBINEC

STÄDTICHES ARMENHAUS

MĚSTSKÁ    POLICIE

STADTPOLIZEI

MĚSTSKÁ SPOŘITELNA

STÄDTISCHE SPARKASSE


MĚSTSKÝ HŘBITOV

STÄDTISCHES FRIEDHOF

MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA

STÄDTISCHES ELEKTRIZITÄTSWERK

MĚSTSKÁ JATKA

STÄDTISCHES SCHLACHTHAUS