1 2 3 1 2 3

Pozemkové knihy

GRUNDBÜCHER


MĚSTSKÉ

ŠTERNBERK (domy č. 1 - 37, 44)    1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER IN DER STADT

ŠTERNBERK (domy č. 38-92)      1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER IN DER STADT

ŠTERNBERK (domy č. 93-133)      1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER IN DER STADT

ŠTERNBERK (domy č. 134-172)     1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER IN DER STADT

ŠTERNBERK (domy č. 134-172)     1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER IN DER STADT

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 1-40)      1830_1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - OLMÜTZER VORSTADT

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 41-60)     1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - OLMÜTZER VORSTADT

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č, 61-105)    1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - OLMÜTZER VORSTADT

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 106-123)   1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - OLMÜTZER VORSTADT

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ  (domy č. 124-221)   1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - OLMÜTZER VORSTADT

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 222-245)   1839 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - OLMÜTZER VORSTADT

UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 1-44)      1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - NEUSTÄDTER VORSTADT

UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 45-84)   1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - NEUSTÄDTER VORSTADT

UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ (domy č. 85-121)   1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - NEUSTÄDTER VORSTADT

NEUSTIFT - NOVÉ SADY (domy č. 1-37)        1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT NEUSTIFT

NEUSTIFT - NOVÉ SADY  (domy č. 38-76)    1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT NEUSTIFT

NEUSTIFT - NOVÉ SADY (domy č. 77-105)    1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT NEUSTIFT

ŠTERNFELD (domy č. 1-17)    1836 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT STERNFELD

ŠTERNFELD (domy č. 18-67)  1836 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT STERNFELD

ZÁMECKÝ KOPEC (domy č. 1-31)        1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT SCHLOßBERG

ZÁMECKÝ KOPEC (domy č. 32-60)   1830 - 1882

GRUNDBUCH DER HÄUSER - VORSTADT WALBERG

ŠTERNBERK STODOLY A KŮLNY   1801 - 1838

GRUNDBUCH FÜR SCHEUERN und SCHOPFEN

VRCHNOSTENSKÉ 

VÁLEČNÝ KOPEC 1798 - 1882

HERRSCHAFTLICHES GRUNDBUCH FÜR VORSTADT WALBERG

DLOUHÁ ULICE (1628)       1664 - 1800

HERRSCHAFTLICHES GRUNDBUCH FÜR VORSTADT LANGE GASSE

DOLNÍ GRUNT_MLÝNSKÁ STROUHA_LICHTENTAL_SYCHROV     1798 - 1882

HERRSCHAFTLICHES GRUNDBUCH FÜR NIEDERGRUND, MÜHLGRABEN, LICHTENTHAL u. SICHERHOF


VESNICE

KNIHA VEJRUŇKŮ I (311)    1790 - 1824

LHOTA-ŠTARNOV-MOR. HUZOVÁ-STÁDLO-BENÁTKY-LUŽICE-HNOJICE

KNIHA VEJRUŇKŮ II (312)   1794 - 1824

HRAN. PETROVICE-BĚLÁ-SEDM DVORŮ-ONDRÁŠOV-DÁLOV-HORNÍ LODĚNICE-KRAHULČÍ

KNIHA VEJRUŇKŮ III (313)   1793 - 1824

DLOUHÁ ULICE-LIPINA-STACHOV-CHABIČOV-KRÁKOŘICE-KOMÁROV-ŘÍDEČ

DÁLOV (275)    1664 - 1795

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DOHLE

DÁLOV (340)    1798 - 1880

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DOHLE

DOMAŠOV U ŠTERNBERKA    (1631) -  1687 - 1794     ARCHIV OBCE

GEMEINDE GRUNDBUCH FÜR DOMESCHAU

DOMAŠOV U ŠTERNBERKA   (KH143)   1651 - 1810

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DOMESCHAU

DOMAŠOV U ŠTERNBERKA   (KH148) - 1806 - 1879 - LUŽNÍ DOMKY

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DOMESCHAU  AUENHÄUSEL

DOMAŠOV U ŠTERNBERKA   (KH144)     1794 - 1879 - SEDLÁCI

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DOMESCHAU  BAUERN

DOMAŠOV U ŠTERNBERKA   (KH145)     1794 - 1879 - DOMKÁŘI A ZAHRADNÍCI

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DOMESCHAU

HÄUSLER u. GÄRTLER

HLÁSNICE (277)   1676 - 1799

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE WÄCHTERSDORF

HLÁSNICE (343)   1798 - 1879

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE WÄCHTERSDORF

HORNÍ LODĚNICE (279)     (1624)   -1664 - 1799

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DEUTSCH LODENITZ

HORNÍ LODĚNICE (346)      1798 - 1881

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE DEUTSCH LODENITZ

CHABIČOV (281)    1665 - 1799

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE GOBITSCHAU

CHABIČOV (348)    1799 - 1880

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE GOBITSCHAU

LHOTA (284)    1637 - 1797

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE ALLHÜTTEN

LHOTA (352)     1798 - 1877

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE ALLHÜTTEN

LIPINA (285)   1632 - 1799

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE LIPPEIN

LIPINA (353)    1798 - 1877

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE LIPPEIN

NOVÉ DVORCE (318)    1758 - 1798

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE NEUHOF

NOVÉ DVORCE (357)    1799 - 1880

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE NEUHOF

STACHOV (294)    1661 - 1775

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE STACHENDORF

STACHOV (365)    1798 - 1877

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE STACHENDORF

TĚŠÍKOV (1750)    1795 - 1816 ARCHIV OBCE

GEMEINDE GRUNDBUCH FÜR DOMESCHAU

TĚŠÍKOV (KH209)     1710 - 1768

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE ZESCHDORF

TĚŠÍKOV (KH210)    1768 - 1880

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE ZESCHDORF

TĚŠÍKOV (KH211)    1806 - 1880 - LUŽNÍ DOMKY

HERRSCHAFLICHES GRUNDBUCH FÜR GEMEINDE ZESCHDORF AUENHÄUSEL