1 2 3 1 2 3

Regionální autoři po roce 1990

JIŘÍ HOLZMANN

ŠTERNBERSKÁ AMATÉRSKÁ HUDEBNÍ SCÉNA

Holzmann Jiří / Šternberk    2004

ŠTERNBERŠTÍ JUNÁCI_HISTORIE SKAUTINGU VE MĚSTĚ

Holzmann Jiří / Šternberk    2005

ŠTERNBERSKÁ ČÍTANKA PRO LID OBECNÝ

Holzmann Jiří / Šternberk    2007

ČTENÍ ZE ŠKOLNÍCH KRONIK

Frýdecká_Holzmann / Šternberk    2009

PLAVECKÉ SPORTY VE ŠTERNBERKU  1948-1989

Holzmann Jiří / Šternberk    2011

MARCELA_PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM ŠTERNBERSKÝCH PLAVCŮ

Holzmann Jiří / Šternberk    2015


VLASTA HLŮZOVÁ

ŠTERNBERSKÉ ULICE

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2002  

POVĚSTI Z OBCÍ NA ŠTERNBERSKU

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2003

CESTOU NADĚJÍ A ZKLAMÁNÍ

Valoušek Ladislav / Hlůzová Vlasta / Šternberk    2003

POVĚSTI NEPOVĚSTI ŠTERNBERSKÝCH ULIC

Hlůzová Vlasta / Šternberk   2002  

VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLU 1945-2003

Hlůzová Vlasta / Šternberk   2003

NEZÁVIDĚNÍHODNÁ PRACOVNÍ POUŤ UČITELSKÉHO PRAKTIKANTA, VÝPOMOCNÉHO

A NAKONEC DEFINITIVNÍHO UČITELE

Kubíček Josef / Hlůzová Vlasta / Šternberk    2003

CESTOU ZPÁTKY - VÁLEČNÝ DENÍK

Valoušek Ladislav / Hlůzová Vlasta / Šternberk    2003

NÁVRATY STÍHAČŮ

Valoušek Ladislav / Hlůzová Vlasta / Šternberk   2004 

ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKY STÍHACÍHO LETCE LADISLAVA VALOUŠKA

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2006

ŠTERNBERSKOU PŘÍRODOU S OČIMA DOKOŘÁN

Hlůza Bronislav / Hlůzová Vlasta / Šternberk    2007

ŠTERNBERSKÉ ULICE   2. Vydání

Hlůzová Vlasta  Šternberk    2007

OSOBNOSTI ŠTERNBERSKA VE 20. STOLETÍ

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2007

KANTORSKÉ VZPOMÍNÁNÍ

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2007

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE ŠTERNBERKU

Hlůzová Vlasta / Šternberk     2008

OSOBNOSTI ŠTERNBERSKA II.

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2009

PROŠLI ŠTERNBERSKEM

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2010

ŽIDÉ VE ŠTERNBERKU

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2011

Z MINULOSTI HLÁSNICE U ŠTERNBERKA

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2011

Z HISTORIE ČERVENÉHO KŘÍŽE VE ŠTERNBERKU

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2011

STOPAMI ŠTERNBERSKÉ HISTORIE

Hlůzová Vlasta / Šternberk   2011

OCHOTNICKÉ DIVADLO VE ŠTERNBERKU

Hlůzová Vlasta / Šternberk     2012

MLHA PŘED NÁMI - MLHA ZA NÁMI

Hlůzová Vlasta / Šternberk     2012

POVĚSTI NEPOVĚSTI Z OKOLÍ HLÁSNICE A CHABIČOVA 

Hlůzová Vlasta / Šternberk   2013

JAK JSEM JE POZNALA

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2013

Z MINULOSTI DÁLOVA U ŠTERNBERKA

Hlůzová Vlasta / Šternberk     2014

ŠTERNBERK ZA 2. SV. VÁLKY

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2015

PROŠLI ŠTERNBERSKEM

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2015

OHLÉDNUTÍ - VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2016

ŠTERNBERSKÉ ULICE   4. vydání

Hlůzová Vlasta Šternberk     2016

Z MINULOSTI OBCE LUŽICE U ŠTERNBERKA

Hlůzová Vlasta / Šternberk     2017

POVĚSTI NEPOVĚSTI ZE ŠTERNBERKA A OKOLÍ

Hlůzová Vlasta / Šternberk    2017

ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKY STÍHACÍHO LETCE LADISLAVA VALOUŠKA   2. vydání

Hlůzová Vlasta / Šternberk   2018

STOPAMI PAMĚTI JEDNOHO STOLETÍ

Hlůzová Vlasta / Šternberk   2018

POVĚSTI NEPOVĚSTI Z OKOLÍ HLÁSNICE A CHABIČOVA   2. vydání

Hlůzová Vlasta / Šternberk  2018

POVĚSTI NEPOVĚSTI ŠTERNBERSKÝCH ULIC

Hlůzová Vlasta / Šternberk     2018

Z MINULOSTI OBCE BABICE U ŠTERNBERKA

Hlůzová Vlasta / Šternberk

Z MINULOSTI OBCE ŽEROTÍNA

Hlůzová Vlasta / Šternberk 2020