1 2 3 1 2 3

Hledání předků

AHNENFORSCHUNG


BERNÍ RULA - Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly z roku 1654 

Svazek I. A-L                     V. Červený- J. Červená / nakl. Libri  2003 

BERNÍ RULA -  Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly z roku 1654 

Svazek II. M-Ž                   V. Červený- J. Červená / nakl. Libri  2003 

GENERÁLNÍ REJSTŘÍK K LÁNOVÉ VIZITACI doplněný o soupis obyvatel královských měst   Svazek I. A -L

M. Kotačka-J. Peterka - I. Sperát / nakl. Ivo Sperát  Brno 2015 

GENERÁLNÍ REJSTŘÍK K LÁNOVÉ VIZITACI doplněný o soupis obyvatel královských měst    Svazek II. M - Ž

M. Kotačka-J. Peterka - I. Sperát / nakl. Ivo Sperát  Brno 2015 

CESTA K RODINNÝM KOŘENŮM- Praktická příručka občanské genealogie

Josef Peterka / nakl. Libri  2006 

SLOVNÍK PRO HISTORIKY A NÁVŠTĚVNÍKY ARCHIVŮ

Václav Rameš / nakl. Libri  2006 


SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / BECHYŇSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / BEROUNSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / BOLESLAVSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / ČÁSLAVSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / HRADECKO-BYDŽOVSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / CHRUDIMSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / KOUŘIMSKO

Národní archiv Praha

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / LOKETSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / PLZEŇSKO-KLATOVSKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / RAKOVNICKO

Národní archiv Praha 

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 1651 / ŽATECKO

Národní archiv Praha