1 2 3 1 2 3

Hledání předků

Ahnenforschung


BERNÍ RULA - Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly z roku 1654 

Svazek I. A-L                     V. Červený- J. Červená / nakl. Libri  2003 

BERNÍ RULA -  Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly z roku 1654 

Svazek II. M-Ž                   V. Červený- J. Červená / nakl. Libri  2003 

GENERÁLNÍ REJSTŘÍK K LÁNOVÉ VIZITACI doplněný o soupis obyvatel královských měst   Svazek I. A -L

M. Kotačka-J. Peterka - I. Sperát / nakl. Ivo Sperát  Brno 2015 

GENERÁLNÍ REJSTŘÍK K LÁNOVÉ VIZITACI doplněný o soupis obyvatel královských měst    Svazek II. M - Ž

M. Kotačka-J. Peterka - I. Sperát / nakl. Ivo Sperát  Brno 2015 

CESTA K RODINNÝM KOŘENŮM- Praktická příručka občanské genealogie

Josef Peterka / nakl. Libri  2006 

SLOVNÍK PRO HISTORIKY A NÁVŠTĚVNÍKY ARCHIVŮ

Václav Rameš / nakl. Libri  2006