1 2 3 1 2 3

Literatura Bruntálsko

LITERATUR - HEIMATKREIS FREUDENTHAL


FREUDENTHAL UND SEINE KREISGEMEINDEN

Heimatkreis Freudenthal/Altvater e. C. / Bruno Langer Verlag Essslinger 1990 


BRUNTÁL PŘÍBĚH NEJSTARŠÍHO MĚSTA

Město Bruntál  2017 

POSLEDNÍ ROK V ČESKOSLOVENSKÉM BRUNTÁLE - 1938

Jan Brothánek / Muzeum Bruntál  1997 

POSLEDNÍ ROK V ČESKOSLOVENSKÉM BRUNTÁLE - 1938

Jan Brothánek / KČP Bruntál  2005 

DNY STRACHU

Kurt Langer 

SOUSEDSTVÍ NA HRANICI 1938 - 1946

Igor Hornischer / Muzeum Bruntál  2015 

MEZI ORLEM A ORLICÍ 1914 - 1938

Igor Hornischer / Muzeum Bruntál 2018  

BRUNTÁL - PROMĚNY

Muzeum Bruntál  2008 

POZDRAV Z BRUNTÁLU - pohlednice

Muzeum Bruntál  2003 

BRUNTÁL 1213

Josef Cepek

SBÍRKY MUZEA BRUNTÁL

Muzeum Bruntál  2009 

KATALOG ERBŮ ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ ve sbírkách Muzea Bruntál

Karel Müller Muzeum Bruntál  2010 

PAMÁTNÍKY OSVOBOZENÍ NA BRUNTÁLSKU

Muzeum Bruntál 2015

LESNICKÁ SBÍRKA MUZEA BRUNTÁL

Iveta Svobodová Muzeum Bruntál 2009

HISTORIE ZÁMKU BRUNTÁL

Václav Štěpán / Muzeum Bruntál  1998 

BRUNTÁLSKO Alternativní fotografický průvodce

Durczak Ondřej Siostrzonek Jiří / Ostrava 2021 

HRAD SOVINEC

Muzeum Bruntál  2007 

ZÁMEK BRUNTÁL

Muzeum Bruntál  201

KOSÁRNA V KARLOVICÍCH

Muzeum Bruntál  2016 

SITUAČNÍ ZPRÁVY BÝVALÉHO OKRESNÍHO VEDENÍ NSDAP V BRUNTÁLE 1941-1943

Štěpán Václav / Státní okresní archiv Bruntál   2001 

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI OKRESU BRUNTÁL

Státní okresní archiv Bruntál 2005 


INHALTE DES FREUDENTHALER LÄNDCHEN 1922 - 1944 1949-2016NEU ERBERSDORF (Nové Heřmínovy)

Arnika Ostrava 2003


MĚSTO NA HRANICI

Karel Ptáčník / Československý spisovatel 1961 

NOC ODCHÁZÍ RÁNO

Karel Ptáčník / Československý spisovatel 1963 

ŠESTAPADESÁTÝ

Karel Ptáčník / Československý spisovatel  1967