1 2 3 1 2 3

Literatura Bruntálsko

LITERATUR - HEIMATKREIS FREUDENTHAL


FREUDENTHAL UND SEINE KREISGEMEINDEN

Heimatkreis Freudenthal/Altvater e. C. / Bruno Langer Verlag Essslinger 1990 

FREUDENTHAL Im Altvatergebirge

Reiner Thiel-Heimatkreis Freudenthal    2012 


BRUNTÁL PŘÍBĚH NEJSTARŠÍHO MĚSTA

Město Bruntál  2017 

POSLEDNÍ ROK V ČESKOSLOVENSKÉM BRUNTÁLE - 1938

Jan Brothánek / Muzeum Bruntál  1997 

POSLEDNÍ ROK V ČESKOSLOVENSKÉM BRUNTÁLE - 1938

Jan Brothánek / KČP Bruntál  2005 

DNY STRACHU

Kurt Langer 

SOUSEDSTVÍ NA HRANICI 1938 - 1946

Igor Hornischer / Muzeum Bruntál  2015 

MEZI ORLEM A ORLICÍ 1914 - 1938

Igor Hornischer / Muzeum Bruntál 2018  

BRUNTÁL - PROMĚNY

Muzeum Bruntál  2008 

POZDRAV Z BRUNTÁLU - pohlednice

Muzeum Bruntál  2003 

BRUNTÁL 1213

Josef Cepek

SBÍRKY MUZEA BRUNTÁL

Muzeum Bruntál  2009 


KATALOG ERBŮ ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ ve sbírkách Muzea Bruntál

Karel Müller Muzeum Bruntál  2010 

STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTI NĚMECKÉHO ŘÁDU V ČSR ZA POSLEDNÍ LÉTA
Bruntál    1929 

ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Společnost přátel hradu Bouzova 


PAMÁTNÍKY OSVOBOZENÍ NA BRUNTÁLSKU

Muzeum Bruntál 2015

LESNICKÁ SBÍRKA MUZEA BRUNTÁL

Iveta Svobodová Muzeum Bruntál 2009

HISTORIE ZÁMKU BRUNTÁL

Václav Štěpán / Muzeum Bruntál  1998 

BRUNTÁLSKO Alternativní fotografický průvodce

Durczak Ondřej Siostrzonek Jiří / Ostrava 2021 

HRAD SOVINEC

Muzeum Bruntál  2007 

ZÁMEK BRUNTÁL

Muzeum Bruntál  201

KOSÁRNA V KARLOVICÍCH

Muzeum Bruntál  2016 

SITUAČNÍ ZPRÁVY BÝVALÉHO OKRESNÍHO VEDENÍ NSDAP V BRUNTÁLE 1941-1943

Štěpán Václav / Státní okresní archiv Bruntál   2001 

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI OKRESU BRUNTÁL

Státní okresní archiv Bruntál 2005 


INHALTE DES FREUDENTHALER LÄNDCHEN 1922 - 1944 1949-2016WÜRBENTHAL

Adolf Gottwald; Sindelfingen    1975 

VRBNO POD PRADĚDEM - Ohlédnutí za minulostí

Spolek přátel Vrbenska    2011 

PRŮVODCE VRBNEM A OKOLÍM

Josef Lowag (1888); Reprint-překlad; Město Vrbno pod Pradědem    2021

KRONIKA VRBNA

Othmar Max. Kloske (1911); Reprint-překlad; Město Vrbno pod Pradědem     2022 

NEU ERBERSDORF (Nové Heřmínovy)

Arnika Ostrava 2003

GEDENKBUCH Der Schwestergemeinden BREITENAU - MARKERSDORF

Quido A. Schmidt; Verlag Bochum 1965 

KRONIKA OBCE SVĚTLÁ HORA A OKOLÍ

Josef Cepek; (1990) 


MĚSTO NA HRANICI

Karel Ptáčník / Československý spisovatel 1961 

NOC ODCHÁZÍ RÁNO

Karel Ptáčník / Československý spisovatel 1963 

ŠESTAPADESÁTÝ

Karel Ptáčník / Československý spisovatel  1967 

PRADĚD NESPÍ

Josef Koudelák; Praha    1948