1 2 3 1 2 3

Adresáře, sborníky a ročenky

ADRESSBÜCHER, JAHRBÜCHER und SCHEMATISMEN


FIRMENBUCH - K. u. k. Handelsgericht Wien

Wien    1864


STATISTIK UND BEAMTEN SCHEMATISMUS GROSS GRUNDBESITZERS 

IN DER MARKGRAFSCHAFT MÄHREN

Verlag Eduard Hölzel; Wien / Olmütz     1885


HANDELS u. GEWERBE ADRESSBUCH 1887

Brünn    1887


ÖSTERREICHISCHES REICHS-INDUSTRIE ADRESSBUCH

Verlag K. Prohazka; Wien    1900


ADRESÁŘ FIREM ŠTERNBERK A OKOLÍ

1865 


ADRESÁŘ FIREM ŠTERNBERK A OKOLÍ

1887


ADRESÁŘ FIREM ŠTERNBERK A OKOLÍ

1901


ADRESÁŘ FIREM ŠTERNBERK A OKOLÍ

1937


OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÝ ADRESÁŘ ČECH MORAVY A SLEZSKA

Český Lloyd    Praha     1905 


CHYTILŮV ÚPLNÝ ADRESÁŘ MORAVY

Alois Chytil; Brno 1911


ADRESÁŘ STAVITELŮ, MISTRŮ ZEDNICKÝCH TESAŘSKÝCH A KAMENICKÝCH V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM

Praha, 1896


STATISTICKÝ PŘEHLED REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Praha    1930


ÖSTERREICH AUF DER WELTAUSSTELLUNG IN PARIS 1900

Erwin Pendl   1900


INDUSTRIE UND GEWERBE AUSSTELLUNG IN OLMÜTZ 1892

Olmütz     1892 - Katalog


DIE EXPORT INDUSTRIE BEZIRKE DER HANDELS KAMMER IN OLMÜTZ 1890

Olmütz    1891


POČÁTKY PRŮMYSLU NA SEVERNÍ MORAVĚ

Richard Fischer; Olomouc    1916 


HUDECZEK´S ADRESSBUCH DER STADT OLMÜTZ

Olmütz    1899 


PROVINZIAL HANDBUCH FÜR MÄHREN UND SCHLESIEN

Brünn    1847


SCHEMATISMUS FÜR DAS KRONLAND MÄHREN

Brünn    1855


ORTS LEXIKON DES MARKGRAFSCHAFT MÄHREN

Brünn    1885


SEZNAM OSAD V MARKRABSTVÍ MORAVSKÉM A VÉVODSTVÍ SLEZSKÉM

Brno    1885 


ADRESSBUCH VON MÄHREN UND SCHLESIEN

Brno    1887


OBYVATELSTVO ČESKÉ A NĚMECKÉ NA MORAVĚ

Alios Vojt. Šembera; Vídeň    1873 


GENERAL REPERTORIUM

zu den Publicationen der statist. Section der k. u. k. Gesell. Zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde von 1851 bis 1888

Schramm Wilhelm / Brünn 1889


ORTS-VERZEICHNISS DER MARGRAFENTHUMES MÄHREN

Brünn    1872


ADMINISTRATIVNÍ LEXIKON OBCÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1955

nakl. Rudé Právo; Praha 1955 


MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK OBCÍ ČESKÉHO SLEZKA A SEVERNÍ MORAVY

Adolf Turek   Opava    2004


ČESKO NĚMECKÝ MÍSTOPIS

Martin Motloch 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Výsledky sčítání lidu 1921; Praha    1924 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSR  DÍL II. MORAVA A SLEZSKO

Praha    1924 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ V ČR MORAVA A SLEZSKO

SÚSt; Praha 1924 

STATISTICKÝ PŘEHLED REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Praha   1930 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSSR 1965

Ústřední komise lidové kontroly; Praha   1966


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSSR I. 1982

SEVT; Praha 1984 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSSR II. 1982

SEVT; Praha 1984 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2005

Ministerstvo vnitra ČR; Praha 


HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ Čr 1869 – 2005 I. Počty obyvatel a domů

Český statistický ůřad; Praha   2006 


HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ Čr 1869 – 2005 II. Abecední seznam obcí

Český statistický ůřad Praha 2006 


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Výsledky sčítání lidu 2011

Praha    2013 


POČET OBYVATEL V OBCÍCH ČR

ČSÚ; Praha 2019 


SEZNAM OBCÍ A OKRESŮ PŘIPOJENÝCH K NĚMECKU, MAĎARSKU A POLSKU

St. Úřad statistický Praha    1938 


ORTSLEXIKON DER BÖHMISCHER LÄNDER 1910-1965

Herbert Sturm; München 1995 


SUDETENDEUTSCHES ORTSNAMENVERZEICHNISS

Verlagshaus Sudetenland; München   1987


POČTY OBYVATEL - OKRES BRUNTÁL 


POČTY OBYVATEL - OKRES OLOMOUC


POČTY OBYVATEL - OKRES ŠUMPERK


ABECEDNÍ SEZNAM OBCÍ A JEJICH ČÁSTÍ


SOUPIS MORAVSKÝCH ČASOPISŮ DO R. 1945 VE FONDECH SVKOL

SVKOL; Olomouc   1965


NOVINY A ČASOPISY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU DO ROKU 1918

Kubíček Jaromír; Brno    2001


SOUPIS MORAVSKÝCH NOVIN A ČASOPISŮ Z LET 1848 – 1918

Wurmová Milada; Brno   1955 


SOUPIS ČASOPISŮ S TEMATIKOU VLASTIVĚDY V ČR 1919-1945 


OSUDY NĚMCŮ VYSÍDLENÝCH Z ČR PO ROCE 1945

J. Kubíček – M. Papírník; Moravská zemská knihovna Brno   2002 


OST UND SÜDDEUTSCHE HEIMATBÜCHER UND ORTSMONOGRAPHIEN NACH 1945

Stiftung Ostdeutscher Kulturrat 


HEIMAT IM BUCH Sudetendeutsche Heimatbüchern, Ortsmonografien, Karten, Heimatblätter, Heimatzeitschriften, Jahrbücher und Kalender nach 1945

Hemmerle Rudolf; Sudetendeutsches Archiv; II. Auflage    1996


SUDETENDEUTSCHE HEIMATSAMMLUNGEN

Sudetendeutsches Archiv; Aufstieg Verlag  1983


MAHN- UND GEDENKSTÄTTEN DER DEUTSCHEN HEIMATVERTRIEBENEN

Bund der Vertriebenen; Bonn   2008 


SOUPIS NĚMECKÝCH PERIODIK VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Weber Albert    2013


HEIMATBLÄTTER UND HEIMATZEITSCHRIFTEN SUDETENLAND


FOTOERBE ARCHIVE - DEUTSCHLAND


KIRCHENMATRIKEN IM SUDETENLAND ALTVATERGEBIET - OPPALAND

Reiner Vogl   2013 


VERZEICHNIS DER AHNENLISTEN IM SUDETENDEUTSCHEN GENEALOGISCHEN ARCHIV 1-1999

Sudetendeutsches Genealogisches Archiv   2010


VERZEICHNIS DER AHNENLISTEN IM SUDETENDEUTSCHEN GENEALOGISCHEN ARCHIV 7000-8999

Sudetendeutsches Genealogisches Archiv   2012


ŠKOLNÍ SCHEMATISMY Pdf


SCHEMATISMUS SÄMMTLICHER VOLKSCHULEN u. VOLKSCHULLEHRER

Olmütz   1862


SCHEMATISMUS ŠKOL NÁRODNÍCH A MĚŠŤANSKÝCH NA MORAVĚ

Brno    1882


SCHEMATISMUS ŠKOL OBECNÍCH A MĚŠŤANSKÝCH NA MORAVĚ

Brno   1886


SCHEMATISMUS DER SCHULBEHÖRDEN, DER VOLKS u. MITTELSCHULEN IN MÄHREN

Brünn    1889


SCHEMATISMUS DER SCHULBEHÖRDEN, DER VOLKS u. MITTELSCHULEN IN MÄHREN

Brünn    1890


SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno    1892


SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno   1895


SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno     1901


SEZNAM NÁRODNÍCH ŠKOL V ČR A JEJICH UČITELSTVA

Praha    1934