Sborníky a ročenky

JAHRBÜCHER und SCHEMATISMEN

FORMAT Pdf


HANDELS u. GEWERBE ADRESSBUCH 1887

Brünn    1887

ADRESBUCH DER KAUFLEUTE_FABRIKANTEN_GEWERBE u. GUTSBESITZERN   1897 - 1901

Nürnberg    1901

ADRESBUCH DER KAUFLEUTE_FABRIKANTEN_GEWERBE u. GUTSBESITZERN 1937

Prag     1937

DIE EXPORT INDUSTRIE BEZIRKE DER HANDELS KAMMER IN OLMÜTZ  1890

Olmütz    1891

SEZNAM OSAD V MARKRABSTVÍ MORAVSKÉM A VÉVODSTVÍ SLEZSKÉM

Brno   1885

ORTS-VERZEICHNISS DER MARGRAFENTHUMES MÄHREN

Brünn 1872

ORTS LEXIKON DES MARKGRAFSCHAFT MÄHREN

Brünn    1885

ADRESSBUCH VON MÄHREN UND SCHLESIEN

Brno    1887

GENERAL REPERTORIUM

zu den Publicationen der statist. Section der k. u. k. Gesell. Zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde von 1851 bis 1888

Schramm Wilhelm / Brünn 1889

STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ V ČR    MORAVA A SLEZSKO

SÚSt  Praha     1924

MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK OBCÍ ČESKÉHO SLEZKA A SEVERNÍ MORAVY

Adolf Turek   Opava    2004

SEZNAM NĚMECKÝCH NÁZVŮ ČESKÝCH MĚST A OBCÍ 

ČECHY A MORAVA

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE K DĚJINÁM 18. STOLETÍ ZA ROK 1999

Historický ústav AV Praha     2000

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE K DĚJINÁM 18. STOLETÍ ZA LÉTA 2003-2004

Historický ústav AV / Praha    2005

SOUPIS MORAVSKÝCH ČASOPISŮ DO R. 1945 VE FONDECH SVKOL

SVKOL / Olomouc    1965

NOVINY A ČASOPISY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU DO ROKU 1918

Kubíček Jaromír / Brno    2001

SOUPIS ČASOPISŮ

S TEMATIKOU VLASTIVĚDY V ČR 1919-1945

SOUPIS NĚMECKÝCH PERIODIK VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Weber Albert    2013


HEIMATBLÄTTER UND HEIMATZEITSCHRIFTEN SUDETENLAND

FOTOERBE 

ARCHIVE DEUTSCHLAND

HEIMAT IM BUCH

Sudetendeutsche Heimatbüchern, Ortsmonografien, Karten, Heimatblätter, Heimatzeitschriften, Jahrbücher und Kalender nach 1945

Hemmerle Rudolf / Sudetendeutsches Archiv    II. Auflage 


ŠKOLNÍ SCHEMATISMY Pdf

UČITELSKÉ_SCHEMATISMY_MUZEUM_PŘEROV 

SCHEMATISMUS SÄMMTLICHER VOLKSCHULEN u. VOLKSCHULLEHRER

Olmütz   1862

SCHEMATISMUS ŠKOL NÁRODNÍCH A MĚŠŤANSKÝCH NA MORAVĚ

Brno    1882

SCHEMATISMUS ŠKOL OBECNÍCH A MĚŠŤANSKÝCH NA MORAVĚ

Brno   1886

SCHEMATISMUS DER SCHULBEHÖRDEN, DER VOLKS u. MITTELSCHULEN IN MÄHREN

Brünn    1889

SCHEMATISMUS DER SCHULBEHÖRDEN, DER VOLKS u. MITTELSCHULEN IN MÄHREN

Brünn    1890

SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno    1892

SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno   1895

SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno     1901

SEZNAM NÁRODNÍCH ŠKOL V ČR A JEJICH UČITELSTVA

Praha    1934