1 2 3 1 2 3

Sborníky a ročenky

JAHRBÜCHER und SCHEMATISMEN


HANDELS u. GEWERBE ADRESSBUCH 1887

Brünn    1887


ADRESBUCH DER KAUFLEUTE_FABRIKANTEN_GEWERBE u. GUTSBESITZERN   1897 - 1901

Nürnberg    1901


ADRESBUCH DER KAUFLEUTE_FABRIKANTEN_GEWERBE u. GUTSBESITZERN 1937

Prag     1937


DIE EXPORT INDUSTRIE BEZIRKE DER HANDELS KAMMER IN OLMÜTZ  1890

Olmütz    1891


OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÝ ADRESÁŘ ČECH MORAVY A SLEZSKA

Český Lloyd    Praha     1905 


ADRESÁŘ STAVITELŮ, MISTRŮ ZEDNICKÝCH TESAŘSKÝCH A KAMENICKÝCH V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM

Praha, 1896


STATISTIK UND BEAMTEN SCHEMATISMUS GROSS GRUNDBESITZERS 

IN DER MARKGRAFSCHAFT MÄHREN

Verlag Eduard Hölzel     Wien / Olmütz   1885


INDUSTRIE UND GEWERBE AUSSTELLUNG IN OLMÜTZ 1892

Olmütz     1892 - Katalog


SEZNAM OSAD V MARKRABSTVÍ MORAVSKÉM A VÉVODSTVÍ SLEZSKÉM

Brno   1885


ORTS-VERZEICHNISS DER MARGRAFENTHUMES MÄHREN

Brünn 1872


ORTS LEXIKON DES MARKGRAFSCHAFT MÄHREN

Brünn    1885


ADRESSBUCH VON MÄHREN UND SCHLESIEN

Brno    1887


GENERAL REPERTORIUM

zu den Publicationen der statist. Section der k. u. k. Gesell. Zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde von 1851 bis 1888

Schramm Wilhelm / Brünn 1889


STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ V ČR    MORAVA A SLEZSKO

SÚSt  Praha     1924


ORTS-VERZEICHNISS DER MARGRAFENTHUMES MÄHREN

Brünn   1872


MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK OBCÍ ČESKÉHO SLEZKA A SEVERNÍ MORAVY

Adolf Turek   Opava    2004


SEZNAM NĚMECKÝCH NÁZVŮ ČESKÝCH MĚST A OBCÍ 

ČECHY A MORAVA


VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE K DĚJINÁM 18. STOLETÍ ZA ROK 1999

Historický ústav AV Praha     2000


VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE K DĚJINÁM 18. STOLETÍ ZA LÉTA 2003-2004

Historický ústav AV / Praha    2005


SOUPIS MORAVSKÝCH NOVIN A ČASOPISŮ Z LET 1848 - 1918

Wurmová Milada / Brno 1955 

SOUPIS MORAVSKÝCH ČASOPISŮ DO R. 1945 VE FONDECH SVKOL

SVKOL / Olomouc    1965


NOVINY A ČASOPISY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU DO ROKU 1918

Kubíček Jaromír / Brno    2001


SOUPIS ČASOPISŮ

S TEMATIKOU VLASTIVĚDY V ČR 1919-1945


SOUPIS NĚMECKÝCH PERIODIK VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Weber Albert    2013HEIMATBLÄTTER UND HEIMATZEITSCHRIFTEN SUDETENLAND


FOTOERBE 

ARCHIVE DEUTSCHLAND


HEIMAT IM BUCH

Sudetendeutsche Heimatbüchern, Ortsmonografien, Karten, Heimatblätter, Heimatzeitschriften, Jahrbücher und Kalender nach 1945

Hemmerle Rudolf / Sudetendeutsches Archiv    II. Auflage 


SUDETENDEUTSCHES ORTSNAMENVERZEICHNISS

Verlagshaus Sudetenland   München    1987


OST UND SÜDDEUTSCHE HEIMATBÜCHER UND ORTSMONOGRAPHIEN NACH 1945

Stiftung Ostdeutscher Kulturrat 


SUDETENDEUTSCHE HEIMATSAMMLUNGEN

Sudetendeutsches Archiv    Aufstieg Verlag     1983

MAHN- UND GEDENKSTÄTTEN DER DEUTSCHEN HEIMATVERTRIEBENEN

Bund der Vertriebenen / Bonn 2008 


VERZEICHNIS DER AHNENLISTEN IM SUDETENDEUTSCHEN GENEALOGISCHEN ARCHIV

1-1999     Sudetendeutsches Genealogisches Archiv      2010


VERZEICHNIS DER AHNENLISTEN IM SUDETENDEUTSCHEN GENEALOGISCHEN ARCHIV

7000-8999     Sudetendeutsches Genealogisches Archiv     2012


ŠKOLNÍ SCHEMATISMY Pdf

UČITELSKÉ_SCHEMATISMY_MUZEUM_PŘEROV 


SCHEMATISMUS SÄMMTLICHER VOLKSCHULEN u. VOLKSCHULLEHRER

Olmütz   1862


SCHEMATISMUS ŠKOL NÁRODNÍCH A MĚŠŤANSKÝCH NA MORAVĚ

Brno    1882


SCHEMATISMUS ŠKOL OBECNÍCH A MĚŠŤANSKÝCH NA MORAVĚ

Brno   1886


SCHEMATISMUS DER SCHULBEHÖRDEN, DER VOLKS u. MITTELSCHULEN IN MÄHREN

Brünn    1889


SCHEMATISMUS DER SCHULBEHÖRDEN, DER VOLKS u. MITTELSCHULEN IN MÄHREN

Brünn    1890


SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno    1892


SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno   1895


SCHEMATISMUS ŠKOLNÍCH ÚŘADŮV ŠKOL OBECNÍCH A STŘEDNÍCH NA MORAVĚ

Brno     1901


SEZNAM NÁRODNÍCH ŠKOL V ČR A JEJICH UČITELSTVA

Praha    1934