1 2 3 1 2 3

Školy

SCHULLEN


ZEMSKÁ VYŠŠÍ REÁLKA

LANDES OBERREALSCHULE

DÍVČÍ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

MÄDCHEN BÜRGERSCHULE

DÍVČÍ I. OBECNÁ ŠKOLA

MÄDCHEN VOLKSSCHULE I.

DÍVČÍ OBECNÁ ŠKOLA II.

MÄDCHEN VOLSSCHULE II.

CHLAPECKÁ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

KNABEN BÜRGERSCHULE

CHLAPECKÁ I. OBECNÁ ŠKOLA

KNABEN VOLKSSCHULE I.  alte Schule

CHLAPECKÁ OBECNÁ ŠKOLA II.

KNABEN VOLKSSCHULE II. neue Schule

OBECNÁ ŠKOLA VĚTRNÍK

VOLKSSCHULE NEUSTIFF

UČITELÉ

LEHRKÖRPERS

ŠKOLNÍ OSLAVY

SCHULFESTE

TKALCOVSKÁ A POKRAČOVACÍ ŠKOLA

WEBER- und FORTBILDUNGSSCHULE

ŠKOLA PRO ŽENY - OLOMOUC

FRAUENSCHULE - OLMÜTZ


ČESKÁ OBECNÁ ŠKOLA

TSCHECHISCHE VOLKSCHULE

ČESKÁ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

TSCHECHISCHE BÜRGERSCHULE

ČESKÉ GYMNÁZIUM

TSCHECHISCHE GYMNASIUM