1 2 3

Společnost

BÜRGERGESELLSCHAFT


OBRAZ NĚMCŮ RAKOUSKA A NĚMECKA V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 19. A 20. STOLETÍ

Karolinum 1998 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST NA MORAVĚ Spolky, strany, elity

Jiří Malíř / Matice moravská Brno  2014 

ROZPAD RAKOUSKA UHERSKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA

Jan Rychlík; Vyšehrad    2022 

ČESKOSLOVENSKO V OBDOBÍ SOCIALISMU 1948-1989

Jan Rychlík; Vyšehrad 2022 

MORAVSKÝ A SLEZSKÝ VENKOV OD ZRUŠENÍ PODDANSTVÍ PO VELKOU VÁLKU

Kolektivní sborník; Masarykův ústav    2021 

OSUDY KONFISKÁTŮ Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v ČSR na základě prezidentských dekretů

Kolektiv autorů / Artefaktum Praha 2020 

ČESKOSLOVENSKO - STÁT KTERÝ ZKLAMAL

Mary Heimannová / Nakl Petrkov 2020 

VOJENSKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO JARA I.

Daniel Povolný; Vojenský historický ústav    2008 

VOJENSKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO JARA II.

Daniel Povolný; Vojenský historický ústav    2010 


SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ POLITICKÉ SPRÁVY V ČECHÁCH 1850-1918

M. Klečanský kol. / Praha 2020 

SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ POLITICKÉ SPRÁVY NA MORAVĚ 1850-1918

Aleš Vyskočil / Historický ústav 2011 

SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ SOUDNÍ SPRÁVY V ČECHÁCH 1849-1918

Stupková - Klečanský / Praha 2015 

BIBLIOGRAFICKÝ SLOVNÍK POSLANCŮ moravského zemského sněmu v letech 1861-1918

Jiří Malíř kol. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno 2012 

ÚŘADY OBERLANDRÁTŮ A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ

Kokošíková-Pažout-Sedláková / Spolek Skriptorium 2019 


PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ - Evropa sjednocená rozdělená

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2012 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ  Proměny hranic

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2014 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ  Konflikty beze zbraní

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2015 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ  Hybatelé dějin

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2017 


OSOBNOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE

Kolektiv autorů / Vlastivědné muzeum Olomouc 2016 

FRANZ JOSEPH I.  1830-1916

Michaela und Karl Vocelka; C. H. Beck München    2015 

KARL - DER LETZTE KAISER

Hanes Etezlstorfer; Kral Verlag Bernsdorf   2022 


STUDENTSKÁ KONFERENCE VYHNÁNÍ – VYSÍDLENÍ - ODSUN

Gymnázium Opava – Poruba   2013 

HISTORIE JAKO PROSTOR SETKÁVÁNÍ V ČESKO-BAVORSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Výukový materiál 

100 LET PROMĚN HRANIC NAŠICH REGIONŮ  Katalog k výstavě

Ministerstvo vnitra ČR    2018

ROZDĚLENÉ SOCIÁLNÍCH NEROVNOSTÍ NA OSOBLAŽSKU

Opava 2014 


STŘELECKÉ SPOLKY MORAVY, SLEZSKA A BRNA NA PŘELOMU 19. A 20. st.

Vlad. Schildberský ml.  /  Brno  2004 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE STŘELECTVÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Jaromír Jindra / Zvl. Otisk ze Sborníku Střelecké spoly Moravy...  Brno 2004 

HISTORIE LITOVELSKÝCH STŘELCŮ A STŘELNICE

Ivana Kubíčková / Muzejní společnost Litovelska  2018 

STŘELECKÉ TERČE MUZEA BRUNTÁL

Muzeum Bruntál 2019 

ZUR GESCHICHTE DER SCHÜTZENVEREINE UND BÜRGERCORPS IN MÄHREN U. SCHLESIEN

Christian Ritter d´Elvert / Wien 1892

NĚMECKOJAZYČNÉ DIVADLO NA MORAVĚ A VE SLEZSKU I. (Ředitelé divadel)

Pracná-Štefanides-Havlíčková / Univerzita Palackého  2011 

NĚMECKOJAZYČNÉ DIVADLO NA MORAVĚ A VE SLEZSKU II.

Štefanides Jiří / Univerzita Palackého  2014 

NĚMECKOJAZYČNÉ DIVADLO NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III.

Pracná-Štefanides-Havlíčková / Univerzita Palackého 2015 

VRCHNOSTENSKÉ MĚSTO V ZASAZENÍ DO ŠIRŠÍCH STRUKTUR

Jan Dvořák; Olomouc    2015

ŠLECHTIC PODNIKATELEM - PODNIKATEL ŠLECHTICEM

J. Baňovják- A. Zářický; Ostravská Univerzita    2008


INTERPRETACE FOTOGRAFIE Z HLEDISKA OBSAŽENÝCH OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

Národní památkový ústav    2017

PÁNOVÉ PROSÍM SMEKNĚTE

Národní památkový ústav    2020


Z HISTORIE SOKOLA NA SEVERNÍ MORAVĚ 

Severomoravská Župa sokolská / Mohelnice  2002 


KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY

Rybka Publishers / Praha 2007 


BEGEGNUNGEN DEUTSCHE MINDERHEIT IN TSCHECHIEN

Shromáždění Němců v ČR 

SUDETŠTÍ NĚMCI  Historie – kultura – život

Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V 

PROHLÁŠENÍ SUDETONĚMECKÉHO KRAJANSKÉHO SDRUŽENÍ

Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. 

1 2 3