1 2 3

Společnost


OBRAZ NĚMCŮ RAKOUSKA A NĚMECKA V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 19. A 20. STOLETÍ

Karolinum 1998 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST NA MORAVĚ Spolky, strany, elity

Jiří Malíř / Matice moravská Brno  2014 

OSUDY KONFISKÁTŮ Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v ČSR na základě prezidentských dekretů

Kolektiv autorů / Artefaktum Praha 2020 

KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY

Rybka Publishers / Praha 2007 

ČESKOSLOVENSKO - STÁT KTERÝ ZKLAMAL

Mary Heimannová / Nakl Petrkov 2020 

SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ POLITICKÉ SPRÁVY V ČECHÁCH 1850-1918

M. Klečanský kol. / Praha 2020 

SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ POLITICKÉ SPRÁVY NA MORAVĚ 1850-1918

Aleš Vyskočil / Historický ústav 2011 

SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ SOUDNÍ SPRÁVY V ČECHÁCH 1849-1918

Stupková - Klečanský / Praha 2015 

BIBLIOGRAFICKÝ SLOVNÍK POSLANCŮ moravského zemského sněmu v letech 1861-1918

Jiří Malíř kol. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno 2012 

ÚŘADY OBERLANDRÁTŮ A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ

Kokošíková-Pažout-Sedláková / Spolek Skriptorium 2019 

OSOBNOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE

Kolektiv autorů / Vlastivědné muzeum Olomouc 2016 

STŘELECKÉ SPOLKY MORAVY, SLEZSKA A BRNA NA PŘELOMU 19. A 20. st.

Vlad. Schildberský ml.  /  Brno  2004 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE STŘELECTVÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Jaromír Jindra / Zvl. Otisk ze Sborníku Střelecké spoly Moravy...  Brno 2004 

HISTORIE LITOVELSKÝCH STŘELCŮ A STŘELNICE

Ivana Kubíčková / Muzejní společnost Litovelska  2018 

STŘELECKÉ TERČE MUZEA BRUNTÁL

Muzeum Bruntál 2019 

ZUR GESCHICHTE DER SCHÜTZENVEREINE UND BÜRGERCORPS IN MÄHREN U. SCHLESIEN

Christian Ritter d´Elvert / Wien 1892

NĚMECKOJAZYČNÉ DIVADLO NA MORAVĚ A VE SLEZSKU I. (Ředitelé divadel)

Pracná-Štefanides-Havlíčková / Univerzita Palackého  2011 

NĚMECKOJAZYČNÉ DIVADLO NA MORAVĚ A VE SLEZSKU II.

Štefanides Jiří / Univerzita Palackého  2014 

NĚMECKOJAZYČNÉ DIVADLO NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III.

Pracná-Štefanides-Havlíčková / Univerzita Palackého 2015 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ - Evropa sjednocená rozdělená

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2012 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ  Proměny hranic

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2014 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ  Konflikty beze zbraní

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2015 

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ  Hybatelé dějin

Kolektivní sborník / Matice moravská Brno  2017 

Z HISTORIE SOKOLA NA SEVERNÍ MORAVĚ 

Severomoravská Župa sokolská / Mohelnice  2002 


1 2 3