1 2 3 1 2 3

Sudety a pohraničí

SUDETENLAND - GRENZLAND


DIE KOLONISATION DER DEUTSCHEN DÖRFER NORDMÄHRENS

Berger Karl / Brünn    1905

DIE BESIEDLUNG DES DEUTSCHEN NORDMÄHRENS IM 13. UND 14. JAHRHUNDERTE

Berger Karl / Brünn   1933

DIE BESIEDLUNG DES DEUTSCHEN NORDMÄHRENS UND SCHLESIENS

Berger Karl     II. Auflage Verlag Gödel      1964

SIEDLUNG UND VOLKSTUM SÜDLICH DES ALTVATERS

Weinelt Herbert / Praha    1944

POSTAVENÍ ČESKÉHO OBYVATELSTVA NA SEVERNÍ MORAVĚ ZA OKUPACE

Bartoš Josef / Šumperk  1969 

PÁTÁ KOLONA NA SEVERNÍ MORAVĚ

M. Dohnal-Z. Filip-F. Profil Ostrava   1969 

OKUPOVANÉ POHRANIČÍ A ČESKÉ OBYVATELSTVO 1938 - 1945

Bartoš Josef  ČSBS Praha   1986 

OPAVSKO A SEVERNÍ MORAVA ZA OKUPACE

Orlík Josef / Krajské nakl. Ostrava   1961 

HISTORICKÉ PROMĚNY POHRANIČÍ

Otakar Káňa / Profil Ostrava  1976 

MÍSTOPIS ODBOJE A OSVOBOZENÍ SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE

Státní vědecká knihovna / Olomouc   1975 

ODBOJ PROTI NACISTICKÝM OKUPANTŮM A OSVOBOZENÍ SEVERNÍ MORAVY

Vlastivědný ústav Šumperk 1975 

ZMIZELÉ SUDETY    III. Vydání

Antikomlex / Nakl. Český les    2004

ZMIZELÉ SUDETY VI. Vydání 

Antikomlex / Nakl. Český les    2006

SUDETSKÉ OSUDY

Antikomlex / Nakl. Český les    2006

SUDETSKÉ PŘÍBĚHY - SUDETENGESCHICHTEN

Antikomlex Nakl. Český les, 2010 

ZŮSTALI TU S NÁMI

Antikomlex   Nakl. Český les, 2013

OSUDY NĚMCŮ

Petrásková/Laurin/Nováková     Dům česko-něm porozumění, 2018

PROMĚNY SUDETSKÉ KRAJINY

Antikomlex / Nakl. Český les    2006

ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ

Lucuk Vít, Veduta  2015

VZPOMÍNKY ZŮSTALY

Lucuk Vít, Veduta    2016

TÍŽIVÁ SVĚDECTVÍ

Lucuk Vít, Veduta   2019

PROSTĚ NA MĚ ZAPOMĚLI

Holub Jiří   Nakl. Jas, 2017

NOVÉ OSÍDLENÍ POHRANIČÍ PO II. SV. VÁLCE

Čapka - Slezák - Vaculík / Brno    2005

SUDETENLAND LEXIKON

Hemerle Rudolf / Bechtermünz Verlag     1997

KIRCHEN, KAPELLEN UND ANDACHTSORTE DES SUDETENLANDES

Erzidiözese Breslau / Erzidiözeze Olmütz    Regensburg    1958

PŘÍBĚHY ZE SUDET

Centrum pro komunitní práci    2013

DOMŮ DO ŘÍŠE / HEIM INS REICH

Gebel Rafael / Argo / 2018 

HENLEIN - VŮDCE SUDETSKÝCH NĚMCŮ

Emil Hruška / Epocha    2021

SUDETŠTÍ NĚMCI V NACISTICKÉM STÁTĚ

Volker Zimmermann / Prostor  2002 

HITLER OSVOBOZUJE SUDETY

Hofmann Heinrich / nakl. Naše vojsko   2011

SUDETONĚMECKÉ NACIONALISTICKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE 

Burian Michal  Karolinum, 2013

HITLERŮV SOCIALISMUS A VYHNÁNÍ ČECHŮ ZE SUDET

Řihák Hynek   KK Knihy-ebook, 2019

1938 VĚRNI ZŮSTANEME

Drnek Jan  cpress, 2016

VYHNÁNÍ ČECHŮ Z POHRANIČÍ 1938

Marek. Jindřich, Toužimský/Moravec   2018

ÚTĚKY A VYHÁNĚNÍ Z POHRANIČÍ ČESKÝCH ZEMÍ 1938-1939

Jan Benda / Karolinum 

SUDETY

Richter Karel, Nakl. Noos 

MEZI KŘÍŽEM A NÁRODEM

Šebek Jaroslav   CDK, 2006

POJĎ S NÁMI BUDOVAT POHRANIČÍ

Wiedemann Andreas / Prostor     2016

BOJ O POHRANIČÍ - SUDETONĚMECKÝ FREIKORPS V ROCE 1938

Hruška Emil, Nakl. Epocha

SUDETONĚMECKÉ KAPITOLY

Hruška Emil Bmss-start, 2009

MY HOŠI Z POHRANIČÍ

Hruška Emil  Epocha, 2015

SOUBOJ BEZ VÍTĚZE

Lakosil / Svoboda / Mladá Fronta     2010

SUDETY 1938

Lakosil / Svoboda / Mladá Fronta     2013

SUDETY KRÁSNÉ I BOUŘÍCÍ

Lakosil Jan, Mladá Fronta    2019

KRVAVÉ FINÁLE

Padevět Jiří / Academia    2015

KRVAVÉ LÉTO

Padevět Jiří / Academia    2016

KRVAVÝ PODZIM 1938

Jiří Padevět / Academia  2020 

ZDIVOČELÉ SUDETY

Jenčík Milan / Mladá Fronta    2018

KLATBA SUDET

Jenčík Milan  Mladá Fronta, 2019

STOPY PAMĚTI

Doležel Jiří / o. s. Stopy paměti 2016 

MŮJ DOMOV V SUDETECH

Erika Zemanová / Nakl. Víkend  2019 

KAPITOLY O PROMĚNÁCH POHRANIČÍ se zřetelem na Králicko

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010 

TÁBORY V ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 - 1948

Tomáš Staněk Slezský ústav Opava  1996 


DIE WELT DER GROßVÄTER BÖHMEN-MÄHREN-SLOWAKEI

Österreichische Staatsdruckerei   Wien 1990 

UNVERGESSENE HEIMAT SUDETENLAND

Weltbild Verlag / Augsburg  1994 

WIR SUDETENDEUTSCHEN - HEIMAT IM HERZEN

Pleyer Wilhelm / Preussler / Nürnberg  2003

SUDETENLAND - EIN BUCH VON SEINER SCHÖNHEIT

Adam Kraft Verlag / Gauleitung der NSDAP / Reichenberg1941 

VERSCHWUNDENE ORTE

Wilfried Heller / Verlag Inspiration Un Limited / London/Berlin 2017 

MÄHREN IN ALTEN ANSICHTKARTEN

Schwarz Wilfried    Flechsig Verlag Würzburg    1985

ZEITTAFELN ZUR GESCHICHTE DES SUDETENDEUTSCHEN WANDERVOGELS

Waldkreibung  1992 


DIE MÄHRISCHE EBERESCHE - Ein Obstbaum aus dem Sudetenland

Verlagshaus Sudetenland     1986DER SUDETENLAND - ANSCHLUß 1938

Reinhard Pozorny; Druffel Verlag 

DIE SUDETENDEUTSCHE GEBIETE NACH 1945

Rudolf Urban / Frankfurt/Main   1964 

KEIN SCHÖNER LAND

Pozorny, Richard

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO - BUND DER DEUTSCHEN

Jitka Balcarová / Karolinum