1 2 3 1 2 3

Literatura Šumpersko

HEIMATLITERATUR - KREIS MÄHRISCH SCHÖNBERG

CHRONIK DER STADT MÄHRISCH SCHÖNBERG

Umlauf Karl / Friedrich Ritter von Tersch / Mährisch Schönberg     1901

GESCHICHTE DER STADT MÄHRISCH SCHÖNBERG

Harrer Franz / Mährisch Schönberg    1923

GESCHICHTE DER STADT MÄHRISCH SCHÖNBERG 

Wiltsche Hans    -------

DER POLITISCHE BEZIRK MÄHRISCH SCHÖNBERG / Band 3

Berglandverlag Hohenstadtt 1938 

STADT UND KREIS MÄHRISCH SCHÖNBERG

Verlag Diwisch / Steinheim / Main    1967

STADT UND KREIS MÄHRISCH SCHÖNBERG

Heimatkreis Mähr. Schönberg / Bad Hersfeld    1984

STADT UND KREIS MÄHRISCH SCHÖNBERG Gestern und heute

Heimatkreis Mähr. Schönberg    Bad Hersfeld 1988 

UNTERM ALTVATER

Hadwich Rudolf / Heimatkreis Mähr. Schönberg / Bad Hersfeld     1997

HEIMAT IM BILD / Heimatkreis Mähr. Schönberg

Heimatbildstele Fitz / Steinheim, 1954 

ALTVATERLAND - DAS OBERE TEßTAL MIT SEINEN SEITENTÄLERN

Arbeitkreis Oberes Teßtal / 1986 

RUND UM DEN ALTVATER

Helmut Preussler Verlag / Nürnberg    1990 

ALTVATER HEIMAT

Walter Riedel / Sindelfingen    1983 


ŠUMPERSKO  1918 - 1945

Jersák Jan / Šumperk  1946 

ŠUMPERSKÝ OKRES - STAROMĚSTSKÝ OKRES - VÍZMBERSDKÝ OKRES

Jan Březina / Brno    1932

ŠUMPERSKÝ OKRES - STAROMĚSTSKÝ OKRES - VÍZMBERSKÝ OKRES

Jan Březina / REPRINT Brno  2019

POLITICKÝ OKRES ŠUMPERSKÝ

Jan Březina, Okresní osvětový sbor Šumperk   1930

VLASTIVĚDNÁ PŘÍRUČKA ŠUMPERSKÉHO OKRESU

Šumperk 1983 

VLASTIVĚDA ŠUMPERSKÉHO OKRESU

Okresní vlastivědné muzeum    1993

ŠUMPERK - BRÁNA K JESENÍKŮM

ONV Šumperk 1960 

ŠUMPERSKÉ TISKÁRNY

Šumperk 1988 

POSTAVENÍ ČESKÉHO OBYVATELSTVA NA SEVERNÍ MORAVĚ ZA OKUPACE

Bartoš Josef / Šumperk 1969 

BRATRUŠOVSKÁ TRAGÉDIE

Mil. Zapletal / Vlastivědný ústav Šumperk  1967 

STÁTNÍ SEZNAM NEMOVITÝCH PAMÁTEK OKRESU ŠUMPERK

VlastIvědné Muzeum Šumperk    1983

STÁTNÍ SEZNAM NEMOVITÝCH PAMÁTEK OKRESU ŠUMPERK

NPÚ Olomouc; Olomouc    1994


ŠUMPERK - MĚSTO A JEHO OBYVATELÉ

Okresní vlast. muzeum / Šumperk  1996 

DĚJINY MĚSTA ŠUMPERKA

Harrer Franz / Okrašlovací spolek Šumperk  Nakl. Argo 2020 

ŠUMPERK KDYSI I.

Jaroslav Pavlíček a Michaela Stuchlá; Šumperk 2023 

ŠUMPERK KDYSI II.

Jaroslav Pavlíček a Michaela Stuchlá; Šumperk     2023 

ŠUMPERK/  ALTVATERGEBIRGE HISTORISCHE ANSICHTSKARTEN

Kletr / Plzeň    1994

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY NA PŘELOMU STOLETÍ

Pavlíček Josef / Veduta      2013

OKRES ŠUMPERK - OKRES JESENÍK

Vlastivědné muzeum Šumperk    1996 

ŠUMPERSKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY 1918 - 1938

Katalog výstavy / Vlastivědné muzeum Šumperk  2019

SEVEROMORAVÁCI ZA VELKÉ VÁLKY  I.

Zdenek Doubravský / Vlastivědné muzeum Šumperk    2016

SEVEROMORAVÁCI ZA VELKÉ VÁLKY   II.

Zdeněk Doubravský / Vlastivědné muzeum Šumperk    2017 

SEVEROMORAVÁCI ZA VELKÉ VÁLKY III.

Zdenek Doubravský / Vlastivědné muzeum Šumperk    2018 

ŠUMPERSKO Naše osvobozené pohraničí

Národohospodářská propagace ČSR     Praha   1946

GEORG BERGER-ŠUMPERSKÝ SEN

Kristina Lipenská; Vlastivědné muzeum Šumperk; 2022 

LNÁŘSTVÍ, BAVLNÁŘSTVÍ A HEDVÁBNICTVÍ ŠUMPERSKA A JESENICKA

Ryšková-Dubská-Mertová / NPÚ Ostrava   2021 

THE LINEN,COTTON AND SILK INDUSTRIES IN ŠUMPERK AND JESENÍK REGION

Ryšková – Dubská - Mertová; NPÚ Ostrava    2021 


ŠTÍTY - HISTORIE A PROMĚNY MĚSTA

Ivana Valentová Ševčík / Veduta      2018

DEUTSCH LIEBAU Was ein Dorf zu erzählen weiß

Arbeitkreis Deutsch Liebau / Gießen 1990 

HEIMATBUCH FRANKSTADT

Hasler Richard / Donauwärth   1955 

HANUŠOVICE V MINULOSTI A NYNÍ

F. Spurný . B. Vaňák; Hanušovice 1975 

HANNSDORF/MARCH - HEIMAT IN NORDMÄHREN

Hobinka Edgar / Verlag Diwisch / Steinheim 1981

HISTORIE ZÁMKU A PANSTVÍ TŘEMEŠEK

Polách Drahomír / Veduta 2014 

LOUČNÁ NAD DESNOU A KOUTY NAD DESNOU

Jiří Mareček a kol. / Šumperk  2005 

VELKÉ LOSINY 650 let

Obecní úřad Vel. Losiny / Vl. Muzeum Šumperk 2001 

ALTVATERLAND

Muzejní spolek Roleder; Gerhard Hess Verlag; Odry 2018; II. rozšířené  vydání

KDO BYL KDO v historii obce Ruda nad Moravou

Miroslav Ruprich Obec Ruda nad Moravou    2016 

HISTORIE DO ROKU 1848

Bartoňov-Hostice-Hrabenov-Radomilov-Ruda nad Mor. -Štědrákova Lhota

Miroslav Ruprich   Obec Ruda nad Moravou    2017 

KOSTEL, KAPLE, KŘÍŽE A POMNÍKY v historii obce Ruda nad Moravou

Miroslav Ruprich   Obec Ruda nad Moravou     2019 

HISTORIE v letech 1848-1939

Bartoňov-Hostice-Hrabenov-Radomilov-Ruda nad Mor.-Štědrákova Lhota

Miroslav Ruprich    Obec Ruda nad Moravou     2020

JOSEFOVÁ

Pavel Mareš / Lesní správa Hanušovice    2016 

SOBOTÍN 650 LET

Mir. Mikuláštík; Obecní úřad Sobotín   2000 

HRABĚŠICE A KRÁSNÉ V PROMĚNÁCH ČASU

D. Polách – H. Večeřová; Šumperk    2022 

BLUDOV DŘÍVE A NYNÍ

Kol.; Místní národní výbor    1979

SEDM STOLETÍ OBCE SUDKOV - STO TŘICET LET PŘÁDELNY

Karel Jáně / Obec Sudkov    1996 

KRONIKA STARÉHO MĚSTA A OKOLÍ

Josef Šimo; 1993 

KLOPINA A VELEBOŘ Od minulosti k současnosti

Josef Bartoš / Danal Olomouc 1993

KRONIKA ČESKÉHO MALÍNA

J. A. Martinovský / Praha 1945 

KRONIKA ČESKÉHO MALÍNA

J. A. Martinovský / Praha 1983  


ALBUM STARÝCH POHLEDNIC JESENÍKY

Květoslav Grovka  2007

VŘESOVÁ STUDÁNKA

Polách/Holubář / Veduta 2015

PODESNÍ NA ŠUMPERSKU

Možný / Doubravský / Veduta      2018

POMEZÍ ČECH A MORAVY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Zdeněk Gába / Veduta 2016

RYCHLEBSKÉ HORY V PROMĚNÁCH STALETÍ

Květoslav Growka / Veduta  2020 

HORSKÉ CHATY V JESENÍKÁCH

Zdeněk Gába - Petr Možný / Veduta 2017

PUTOVÁNÍ K HORSKÉ CHATĚ PAPRSEK

Zdeněk Gába - Petr Možný / Veduta 2015

KRALICKÝ SNĚŽNÍK A OKOLÍ

Zdeněk Gába - Petr Možný / Veduta 2014

DĚJINY TURISTIKY NA STAROMĚSTSKU

Vítězslav Kocanda / Ústí nad Orlicí   2004 


ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ

Lucuk Vít / Veduta     2015

VZPOMÍNKY ZŮSTALY

Lucuk Vít / Veduta  2016

TÍŽIVÁ SVĚDECTVÍ

Lucuk Vít / Veduta  2019

SVÉHLAVÁ PERIFERIE

Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960

Mrňka Jaromír / Ústav pro studium totalitních režimů

HISTORICKÉ TOULKY ŠUMPERSKEM

Polách Drahomír / Veduta   2017

HISTORICKÉ TOULKY ŠUMPERSKEM II.

Polách Drahomír / Veduta   2017

HISTORICKÉ TOULKY ŠUMPERSKEM III.

Polách Drahomír / Veduta   2018

NA JESENÍKY

Glonek Jiří / VKOL    2019

JESENÍKY - ČAS, TEN POHYBLIVÝ OBRAZ VĚČNOSTI

Emil Fíla / Veduta 2021