Šternberští vojáci padlí v I. a II. světové válce

GEFALLENE u. VERMISSTE SOLDATEN AUS STERNBERG DER BEIDEN WELTKRIEGE