1 2 3 1 2 3

Ukládací schéma starých fotografií

SPEICHERSCHEMA FÜR ALTE FOTOGRAFIEN 


ULICE A NÁMĚSTÍ

STRASSEN und PLÄTZE

HOSTINCE A HOTELY

HOTELS und GASTSTÄTTEN

OKOLÍ MĚSTA

STADT UMGEBUNG

VESNICE

LANDGEMEINDEN


ŠKOLY

SCHULWESEN

SPOLKY

VEREINSLEBEN

UMĚNÍ

KUNST

CÍRKEV

KIRCHLICHES LEBEN


OSOBNOSTI

PERSÖNLICHKEITEN

PRŮMYSL A ŘEMESLA

INDUSTRIE und GEWERBE

MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ

STADT BETRIEBE

SKUPINY/KABINETKY

GRUPPEN u. PERSONEN


KRESLENÉ

ABBILDUNGEN

OBRAZOVÁ KNIHA

BILDERBUCH

VEDUTY A PLÁNY

VEDUTEN und LAGEPLÄNE

INZERÁTY

ZEITUNGSANZEIGEN


FOCENO OD VÝCH.

VOM OST GESEHEN

FOCENO OD ZÁPADU

VOM WEST GESEHEN

LETECKÉ POHLEDY

FLUGAUFNAHMEN

DOKUMENTY

PERS. DOKUMENTE


HÁDANKY

RÄTSEL


OSVOBOZENÍ MĚSTA

STADT BEFREIUNG


4. BŘEZEN 1919

4. MÄRZ 1919


POLITICKÉ STRANY

POLIT. PARTEIEN


VÁLEČNÉ POMNÍKY

KRIEGSDENKMÄLER


HOMMA - JANIK

FOTOALBUM

ŠTERNBERSKÉ VILY

DIE VILLEN

VÝSTAVNÍ TRHY 1936

SCHAU u. TAGUNGS WOCHE 

ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ

TODESANZEIGEN


AUTOB. DOPRAVA

OMNIBUSVERKEHR

ZÁCHR. STANICE

RETTUNGS GESELLSCH.

ZVYKY

BRÄUCHE und SITTEN

POVÁLEČNÁ SETKÁNÍ

HEIMATTREFFEN


TKALCI

WEBER

VZORNÍKY LÁTEK

MUSTERBÜCHER

WEBEREI

HAJNÍ

HEGER

OSLAVY 1945-1990

VOLKSFESTE 

1945-1990